کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

عنوان رشته یا تخصص
فیزیوتراپیست
میزان تحصیلات
لیسانس
نوع فعالیت
درمانگاه یا کلینیک ،جراحی محدود
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
عضو انجمن فیزیوتراپی آمریکا
دانشجوی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی
TOP