کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

راهنماها

کمپین امضا سرویس جدید برای جمع آوری امضا جهت درخواست جیزی یا حمایت از آن و یا اعتراض به موضوعی می باشد.
با ایجاد کمپین و دعوت از همکاران و دوستان برای امضای آن می توانید صدای خود را به گوش مسئولین برسانید.
مانند ارسال طوماری با چند هزار امضا برای درخواست چیزی از وزیر بهداشت
TOP