کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

اضافه شده:
مهر 29, 1394
سایز فایل:
187.5 kb
کیفیت:
555×555
نظرات:
2
بازدید ها:
21
برنده جنگ:
53
ظهور پزشك پنج ستاره
به منظور ارايه ي خدمات سلامتي بايد مدلي مطلوب در جهت هماهنگي تمام داده هاي موجود براي دست يابي به ارزش هاي اصلي يعني اولويت گذاري، كيفيت مناسب، مقرون به صرفه بودن و عدالت در سلامت وجود داشته باشد . براي مقابله با تقسيم بنديها و مرزبندي هاي شكل گرفته در ارايه ي خدمات سلامت، بايد از افكار خلاق و تلاش هاي بي شائبه بهره جست.
عمده ي اين تقسيم بنديها در 3 بخش است :
اول جداسازي سلامت و خدمات فردي از اجتماعي يا به عبارتي جداسازي سلامت عمومي از پزشكي،
دوم تفكيك پزشكان عمومي از متخصصان
و سوم جداسازي بخش سلامت از ساير بخشهاي موثر بر نظام سلامت.
اولويت بايد در جهت هماهنگي خدمات و فعاليت ها براي دستيابي به سلامت افراد و جوامع و نيز انجام
پژوهش های مناسب براي طراحي برنامه هاي موثر باشد. كه به اين منظور بايد هر دو دسته فعاليت بايد به صورت هماهنگ، قابل قبول و مقرون به صرفه انجام شود.
پنج خصوصيت عمده يك پزشك پنج ستاره شامل موارد زير است:
:1 ارائه دهنده خدمات سلامت :
در كنار درمان هاي فردي، پزشك پنج ستاره بايد آثار مسايل جسمي، رواني و اجتماعي بر بيمار را در نظر بگيرد و متوجه باشد كه در هر درمان، دوره اي كامل بايد به صورت مستمر و مفيد انجام شود تا مطمئن شويم كه اين درمان در نوع خود بهترين راه حل است.
:2 تصميم گيرنده:
در فضايي مشخص و شفاف، پزشك بايد باتوجه به راه حلهاي موجود تصميمي موثر و مقرون به صرفه بگيرد . از طرفي محدوديت منابع موجود سلامت ممكن است به نحوي باشد كه امكان بهينه سازي منافع براي همه افراد جامعه را ميسر نسازد.
:3 برقرار كننده ارتباط :
شاخصهاي نحوه زندگي مانند رژيم غذايي متعادل ، ايمني در كار ، فرصت تفريح مناسب، توجه به محيط زيست و ديگر عوامل نقش مهمي بر سلامت دارند . مداخله ي افراد در حفظ و اعاده ي سلامت فردي نقشي حياتي دارد چرا كه مواجهه با خطرات بيماري به طور عمده با رفتارهاي شخص مرتبط است .
بنابراين پزشكان آينده بايد افراد، خانواده ها و حتي جوامع را از نقش خويش در ايجاد زندگي سالم آگاه كرده و آنها را در فعاليتهاي مرتبط با سلامت مشاركت دهند.
:4 راهبر جامعه :
مشكلات و نيازهاي افراد جامعه را نبايد فراموش كرد . باتوجه به آثار دايمي شرايط فيزيكي و اجتماعي روي شاخص هاي سلامت، پزشك پنج ستاره بايد در كنار درمان افراد نيازمند ،نقش عمده اي در فعاليت هاي اجتماعي مرتبط با سلامت ايفا كند تا گروههاي بيشتري از اين فعاليت سود ببرند.
5 مدير:
پزشك پنج ستاره بايد مهارت هاي مديريتي داشته باشد . اين مهارت ها آنها را قادر مي سازد تا شرايط را به
نحوي اداره كنند كه بهترين تصميم گرفته شود و از طرفي عناصر تيم با وظايف مشابه چنان هماهنگ كار كنند كه زمينه پيشرفت اجتماعي و سلامتي فراهم آيد.
هرچند خصوصيات وصفي فوق براي هر عضو نظام سلامت لازم است، ولي پزشك خانواده اي با اين خصوصيت در راه رسيدن به اهداف تعيين شده، بسيار موثر عمل مي كنند و جالب است بدانيم كه تعداد پزشكاني كه در پيشگيري اوليه نقش مهمي دارند و در تصميمگيري براساس معيارهاي كيفيت و مقرون به صرفه بودن،داراي قدت بالايي هستند، رو به افزايش است.
شكل گيري چنين پزشكاني در آينده) پزشك پنج ستاره)، يك فرصت عملي براي مراقبت هاي سلامتي خدمات
پزشكي و تربيت پزشك مشتاق به كار فراهم ميكند كه هدف عمدهي آن سلامت همگاني است.
در اين بين، دانشكده هاي پزشكي نقش مهمي ايفا مي كنند به اين صورت كه با مشاركت در تربيت پزشكان
پنج ستاره براي آينده ظرفيت و قدرت خودرا به خدمت در فعاليت اين سيستم سلامت مشغول ميدارند.
  , ,  و 25 بقیه این را می پسندند
اعظم السادات حسینی
فکر می کنم خانم دکتر عباس زاده جزو پزشکان 5 ستاره هستند
  • مهر 29, 1394
  • ·
  • می پسندم
دکتر زهرا عباس زاده
سلام خانم حسینی عزیز، شرمنده ام کردید، ممنون وسپاس از لطف شما.
  • مهر 30, 1394
  • ·
  • می پسندم
TOP