کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

بهمن 17, 1394 از
اضافه شده:
بهمن 17, 1394
سایز فایل:
63.85 kb
کیفیت:
449×300
بازدید ها:
22
برنده جنگ:
57
تاثیر مثبت ورزش بر نوزایی قلبی مبتلایان به سکته

دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه در طرحی به سرپرستی دکتر 'عباسعلی گائینی' به بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی در مبتلایان به سکته قلبی پرداخت و نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که تمرینات ورزشی بر عملکرد قلبی این بیماران تاثیر مثبتی دارد.
'محمد همتی نفر' هدف از این پژوهش را بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به سکته قلبی عنوان کرد.
نتایج این طرح مطالعاتی نشان می دهد که صرفنظر از شدت تمرین ورزشی، ورزش عملکرد قلبی متبلایان به سکته قلبی را بهبود می بخشد. با وجود این، تمرین ورزشی با شدت کم، در مقایسه با تمرین ورزشی با شدت متوسط و زیاد، در افزایش ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به MI مؤثرتر است.
این مطالعه برای اولین بار در جهان، بر روی آزمودنی های مبتلا به سکته قلبی انجام شده است و براساس نتایج آن، افراد مبتلا به سکته قلبی می توانند با حداقل فعالیت ورزشی به بهبود عملکرد دستگاه قلبی ـ عروقی خود کمک کنند.
  , ,  و 21 بقیه این را می پسندند
TOP