کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

اضافه شده:
فروردین 15, 1396
سایز فایل:
316.85 kb
کیفیت:
936×1248
بازدید ها:
22
برنده جنگ:
3
؟پیشگیری ازکم خونی فقر آهن
قسمت اول
فقر آهن شایعترین مشکل تغذیه ای در کل دنیا ست،حدود 30 درصداز جمعیت دنیا دچار این مشكل هستند که بیشترین تعداد مربوط به کشورهای درحال توسعه است.با توجه به شیوع و مشکلات بیماری کم خونی فقر آهن،به نظر می رسد بهترین راه پیشگیری از ایجاد آن باشد.

برای پیشگیری دستورالعمل جهانی طراحی شده است که در کشورما هم انجام می شود.
TOP