کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

بهمن 26, 1400 از
اضافه شده:
بهمن 26, 1400
سایز فایل:
37.97 kb
کیفیت:
750×418
بازدید ها:
1
برنده جنگ:
2
شايعه و انگيزه هاي رواني آن(قسمت اول)

ميزان رواج شايعه (R) تقريبا برابر است با حاصل ضرب اهميت (i) در ابهام(a) موضوع مطروحه در آن شايعه. هر آينه ابهام يا اهميت صفر باشد شايعه اي وجود نخواهد داشت.
شايعه موضوعي است كه در هنگام فقدان واقعيات و به جهت رواج ابهامات در ميان مردم متولد شده و سينه به سينه به همديگر منتقل ميشود.

هر شايعه در حوزه عملكردي خويش مقداري از حقايق غير موثر به عنوان مجوز ورود به باورهاي افكار و آرائ و نظريات عمومي بكار ميبرد و شايعاتي به پشتوانه آن در جامعه رايج شده و به افراد ديگر منتقل ميشود.

اطلاع رساني در عرصه بيان واقعيات آن هم به موقع و در زمان مشخص ، از خودنمايي شايعات پيشگيري نموده و از جمله ابزار مهم مقابله با تهاجم رواني دشمن در سطوح مختلف ارتباطات به شمار ميرود.

شايعه همواره از لحاظ مستندات بي بهره است لذا با جملاتي كه منبع حقيقي مشخصي ندارد بيان ميشود. به عنوان نمونه ((ميگويند كه ...))(( شنيده ايم كه ...)) كه فاقد مرجع مشخص بوده و در راستاي كشف منابع آن ، انسان دچار سردرگمي ميشود.

چرايي رواج شايعه

به نظر ميرسد كه دو شرط اهميت و ابهام در انتقال شايعه ، كم و بيش از رابطه هاي كمّي برخوردار باشند. ميتوان فرمول حدت و شدت شايعه را بصورت زير نوشت:

ميزان رواج شايعه (R) تقريبا برابر است با حاصل ضرب اهميت (i) در ابهام(a) موضوع مطروحه در آن شايعه. هر آينه ابهام يا اهميت صفر باشد شايعه اي وجود نخواهد داشت.

ممكن است موضوع از ميزان بالايي از ابهام برخوردار باشد همين فرد تمايلي به طرح شايعاتي در مورد كارهاي مردم سوئيس ندارد ؛ چون اساساً توجهي به آنها ندارد. ابهام به تنهايي ، شايعه را پخش يا حفظ نميكند.

منبع : كتاب بحران شايع

صفحات ٧٩ و ٨٧

مولف : افشين نجفقلي دوست

تهران انتشارات تيناي طهراني ١٣٩٤

رده بندي ديويي: ٣٤٣٤/٣٥٥

موضوع: جنگ رواني / امنيت ملي
TOP