ورود

OR

عضویت

ورود

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

اسفند 19, 1392 از
اضافه شده:
اسفند 19, 1392
سایز فایل:
10.88 kb
کیفیت:
350×263
بازدید ها:
21
برنده جنگ:
49
خطــا از مـن اسـت ...

خطــا از مـن اسـت می دانمـ .

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امـ “ ایــاک نــعبد ”

امـا بـــه دیـگران هـمـ دلـسپــرده امـ

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امــ ” ایــاکَ نستَعيـن "

امــا بــه ديگران همــ تـكيــه كــرده امـ
امـا رهایـمــ نـکـن

بیـش از هـمـیشــه دلـتـنگمــ بـــه انـدازه ی تـمامــ روزهـای نـبودنـمــ ...
TOP