کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

اسفند 8, 1393 از
اضافه شده:
اسفند 8, 1393
سایز فایل:
330.04 kb
کیفیت:
594×458
بازدید ها:
22
برنده جنگ:
56
پرتوشناس (رادیولوژیست)
تکنسین رادیولوژی ورادیولوژیست

تکنسین ,عکس وفیلم ساده ی رادیو گرافی ویا فیلم های تخصصی سی تی اسکن و ام ار ای را تهیه میکند.تنظیم وضیعت دقیق محل بیمار در مقابل دستگاه وتصویر برداری از وی و تبدیل به فرمتی که قابل تشخیص برای رادیولوژیست باشد وظیفه ی اوست اوعکس را برای لزوم تصویر برداری مجدد بررسی میکند گاهی لازمه ی تزریق حاجب برای بیمار وجود دارد که تکنسین این کاررا زیر نظر پزشک انجام میدهد در عکس برداری نقاطی وجود دارد که مورد نظر پزشک نیست او این نقاط را با استفاده از محافظ میپوشاند نگهداری از سوابق بیماران از وظایف دیگر اوستکار تکنسین دراینجا به پایان میرسد
تفسیر وتشخیص داده های رادیولوژی ونوع بیماری به عهده ی رادیو لوژیست است .او از دانشکده ی پزشکی مدرک پزشکی اش راگرفته ودوره ی تخصصی رادیولوژی را طی کرده است و حضورش برای نمونه برداری های بسته از بافتهای دن با کمک وسایل تصویر برداری ضروری است
دراین نوع نمونه برداری بیمار بر روی تخت مخصوص سی تی اسکن دراز کشیده ومتخصص رادیولوژی با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سوزن مخصوص نمونه برداری را در جهت مناسب از سطح پوست به داخل بافت انتخابی هدایت و وارد کرده و نمونه برداری انجام می گیردتکنسین ها ی رادیولوژی موقعیت های گوناگونی برای کار دارند ان ها میتوانند موسسات تصویر نگاری یا رادیوتراپی وپزشکی هسته ای را برای کار انتخاب کنند این رشته در سازمان انرژی هسته ای هم کاربرد دارد انها به عنوان بازرسین‌ کار با اشعه‌ ایکس‌ در سازمان‌ انرژی‌ هسته ای و دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ کشور فعالند
در موسسات تصویرنگاری حضور متخصص رادیولوژی در کنار تکنسین رادیولوژی الزامی است
  , ,  و 25 بقیه این را می پسندند
TOP