ورود

OR

عضویت

ورود

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

مرداد 7, 1394 از
اضافه شده:
مرداد 7, 1394
سایز فایل:
4.08 kb
کیفیت:
98×94
نظرات:
1
بازدید ها:
22
برنده جنگ:
27
آرم پزشکی و رنگ قرمز مارها

شادروان دکتر مهدی آذر به اعتقاد بسیاری از شاگردانش دارای معلومات گسترده ی تاریخی در کنار دانش ادبی و عربی بود. استاد دکتر برومند خاطره یی از ایشان نقل می کند که ذکر آن خالی از لطف نیست .

در سال 1359 روانشاد دکتر مهدی آذر در جلسه یی در ساختان نظام پزشکی تهران، در اهمیت مقام پزشک از حضار سوال نمود که آیا می دانید یا کسی میداند چرا آرم پزشکی، به رنگ قرمز است؟

هیچ یک از پزشکان حاضر پاسخ را نمی دانستند ، از این رو خود استاد با ذکر مآخذ پاسخ را چنین بیان نمود :

در یکی از لشکر کشی های فرعون چادرهای سپاه همگی به رنگ سفید بود غیر از دو چادر ( خیمه ) یکی متعلق به خود فرعون و دیگری چادر مخصوص پزشک فرعون که به رنگ قرمز بودند. سران سپاه به این موقعیت پزشک حسد می ورزیدند. آنها نزد فرعون به بد گویی پزشک رفتند و بیان نمودند که پزشک نیز باید مانند سایر افراد جامعه باشد و تفاوتی با دیگران نداشته باشد. پس چرا باید چادر وی همرنگ فرعون باشد؟فرعون پزشک مخصوص را فراخواند و گفت چرا باید چادر شما قرمز باشد، مگر شما چه چیز بیشتر از دیگران دارید. پزشک پذیرفت و گفت قربان دستور بدهید چادر من هم به رنگ سفید شود. فرعون همان شب دستور داد رنگ چادر پزشک نیز به رنگ سفید در آید.

نیمه های همان شب فرعون مبتلا به قولنج کلیه شد و از شدت درد بی تاب ، گماشتگان خود را در پی پزشک روانه نمود ولی چون در میان آن همه چادر سفید رنگ خیمه ی پزشک مشخص نبود، گماشتگان فرعون پس از چند ساعت دست خالی بازگشتند و فرعون تا بامداد درد کشید، صبحگاه گفت من به مجازات تصمیم نادرست خود رسیدم و رنگ چادر پزشک باید با سایر چادرها فرق داشته باشد و از آن تاریخ مسایل مربوط به پزشکان با رنگ قرمز مشخص شد.


برگزیده از کتاب " پزشکان برمسند وزارت " دکتر علی یزدی نژاد صفحه 168
امید مستوفی
بسیار جالب بود اقای دکتر
  • مرداد 8, 1394
  • ·
  • می پسندم
TOP