کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

 


این سایت خود را موظف به خفظ حریم شخصی کاربران می داند.


طب بوک برای معرفی پزشکان ، بیمارستانها ، داروخانه ها و.... و تمامی ارایه دهندگان خدمات پزشکی ایجاد شده است. بنابر این  مطالبی را در مورد خود در پروفایل و صفحات اختصاصی بیان نمایید که  قصد انتشار آنها را دارید و جنبه محرمانه ندارد.


از قسمت تنظیمات حریم  شخصی می توانید برخی موارد از جمله موارد ذیل را تنظیم نمایید:


چه کسی بتواند دیوار نظرات شما را ببیند


چه کسانی بتوانند روی دیوار نظرات شما مطلب بنویسند


چه کسانی بتوانند دوستان شما را ببینند


چه کسانی بتوانند برای شما پیام بفرستند


چه کسانی تصویر پروفایل شما را ببینند


چه کسانی بتوانند اطلاعات پروفایل شما را ببینند


چه کسانی بتوانند اطلاعات اصلی (تولد-نوع عضویت-تاریخ عضویت و..) را ببینند


چه کسانی بتوانند شهر و استان شما را ببینند.


 


 

TOP