کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

آیا دندان شش(6)را میشناسید(مهمترین دندان دهان)؟

آیا دندان شش(6)را میشناسید(مهمترین دندان دهان)؟
دکتر نامجویان-دندانپزشک
دندان6 اولین آسیای دائمی است که در سن 6سالگی و در پشت آخرین دندان شیری(از خط وسط ششمین دندان)رویش پیدا میکند.که بواسطه زمان و جایگاه رویش اهمیت خاصی داردکه قرارباز هم باشد به صفحه مشاور دندانپزشکی .
  • مهر 10, 1392
  • ·
  • می پسندم
TOP