کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

اگر بیماری هم معتاد باشد هم افسرده ،و درخواست درمان هر دو را داشته باشد . چه می کنید؟?

TOP