کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

آیا ایجادوهمگانی کردن طرحی بنام هرپزشک، یک وکیل، درایجادامنیت شغلی وحفاظت از پزشکان میتواند موثرباشد؟?

آیا ایجادوهمگانی کردن طرحی بنام هرپزشک، یک وکیل، درایجادامنیت شغلی وحفاظت از پزشکان میتواند موثرباشد؟?
دکتر زهرا عباس زاده
سپاس ازنظراتتون وشرکت همگی صاحبنظران گرامی دراین نظرسنجی.
 • مهر 22, 1394
 • ·
 • می پسندم
shahram

ok


 

 • تیر 1, 1395
 • ·
 • می پسندم
دکتر زهرا عباس زاده

سپاس از تمام شرکت کنندگان درنظرسنجی.

 • تیر 1, 1395
 • ·
 • می پسندم
دکتر زهرا عباس زاده

هرچند نقش رسانه ملی وسازمانهای حمایتی، موثرتراز اقدامات قانونی وداشتن وکیل میباشد ولی بدلیل اقدامات پایان ناپذیر برعلیه جامعه پزشکی، معتقدم هرپزشک باید توسط سازمان نظام پزشکی درازای حق عضویت مناسب، هم بیمه مسئولیت گردد وهم بتواند وکیل داشته باشد بصورتیکه  حداقل درهرشهر یک وکیل خبره با سازمان نظام پزشکی طرف قرارداد باشد تا درمواقع لازم بتواند احقاق حق کند.

 • آذر 25, 1395
 • ·
 • می پسندم
رضا
چون کارگر های زیادی از با لای ساختمان پایین سقوط میکنند و از بین میروند به نظر من باید کارگر ها صد برابر دستمزد بگیرند تا جبران شود و بیمه ها باید انها را بیمه کند که اگر دیوار کج شد ربطی به آنها ندارد و اداره کار باید یک وکل در اختیار انها قرار دهد تا اگر کسی از آنها شکایت کرد بتوانند از حق خود دفاع کنند این گروه زحمات زیادی می کشند و در صورت هرگونه تخلف حق شکایت از انها را ندارد و قانون هم باید عوض شود چون انها برای مردم خانه میسازند و زحمت میکشند نظر شما چیست؟
 • آذر 27, 1395
 • ·
 • می پسندم
TOP