کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

دکتر زهرا عباس زاده
آیا ایجادوهمگانی کردن طرحی بنام هرپزشک، یک وکیل، درایجادامنیت شغلی وحفاظت از پزشکان میتواند موثرباشد؟?
آیا ایجادوهمگانی کردن طرحی بنام هرپزشک، یک وکیل، درایجادامنیت شغلی وحفاظت از پزشکان میتواند موثرباشد؟?
بقایی
کدام ویتامین باعث پیشرفت اسپرمها به سوی رحم می شود ؟
آبان 2, 1392 از
کدام ویتامین باعث پیشرفت اسپرمها به سوی رحم می شود ؟
دکتر نامجویان-دندانپزشک
درد خودبخود دندان(بدون تحریک سرما،گرما و...) نشانه چیست؟?
درد خودبخود دندان(بدون تحریک سرما،گرما و...) نشانه چیست؟?
TOP