hamid
سوالات علمی2
مرداد 16, 1394 از
آزمون شماره هفت معلومات عمومی شما چطوره؟
دکتر النا تیش بی
مسابقه شماره ۱
تیر 3, 1394 از
این سوالات از مطالب کتاب کیمیای هستی انتخاب شده است
امیر فصیحی
خودآزمایی دوستی با همسر
آبان 18, 1393 از
نمرات بین 10- 12 تبریک، در رابطه با دوستیتان با همسر، هیچ مشکلی وجود ندارد نمرات بین 9- 6 درست است که شاید همسر شما بهترین دوستتان نیست، اما باز هم از دوستان خوبتان است. نمرات 5- 0 مطمئنید که درست حساب کرده اید؟ مراجعه به مشاور و یا راهنمایی از بزرگان خانواده را فراموش نکنید،
hamid
پشتکار شما چقدر است؟
مرداد 11, 1393 از
برای اینکه بدانید دامنه پشتکار و استقامت شما چه اندازه است پرسشنامه زیر را تکمیل کنید.
TOP