کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

سوالات علمی2

مرداد 16, 1394 از
آزمون شماره هفت معلومات عمومی شما چطوره؟
1. سرعت نور چند کیلومتر بر ثانیه است ؟
2. وزن اسکلت انسان چقدر است؟
3. تصویر در آیینه چند بعدی است؟
4. در بدن انسان چند لیتر آب وجود دارد؟
5. در بدن انسان چند رشته اعصاب وجود دارد ؟
6. مردان روزی چند تار مو از دست میدهند؟
7. زنان روزی چند تار مو از دست میدهند؟
TOP