header-new-n1

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

سمعک سیگنیا

ساکن ایران ·
سمعک سیگنیا
سمعک هوشمند چیست؟
شنیدن صدای واضح حتی در جا های شلوغ و هنگام حرکت
به عنوان مثال زمانی که در رستوران نشسته اید با فناوری پیشرفته خود نویز هایی که در پشت سر شما شنیده می شود را حذف می کند و شما می توانید راحت صدای دوست خود را بشنوید و زمانی که پیشخدمت از پشت سر شما بپرسد چیزی احتیاج ندارید شما می توانید صدای او را در حالی که سایر صداها را می شنوید کاملا شفاف تشخیص دهید.
نمایش بیشتر
TOP