کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

کلینیک سمعک تهران صفیر »وبلاگ ها

ساکن تهران, استان تهران ایران ·
کلینیک سمعک تهران صفیر

افراد دارای شنوایی هنجار، صداهای آهسته را آهسته، متوسط را متوسط و صداهای بلند را بلند می شنوند.! در افرادی که درجاتی از کم شنوایی یا علل کم شنوایی وجود دارند نحوه شنیدن آنها فرق میکند. در افراد کم شنوا، اصوات آهسته را نمی شنوند صداهای خرید سمعک زیمنس  متوسط را آهسته و صداهای بلند را آزاردهنده می شنوند. به این تغییراتی که در دستگاه شنوایی افراد کم شنوا ایجاد می شود کاهش محدوده پویایی گفته می شود. همانطور که در بالا اشاره شد صداهای آهسته تنها با تقویت شدن قابل شنیدن می شوند. متاسفانه، این کار مناسبی نیست که همه ی صداها را به میزانی مشابه آنچه لازم است تقویت کنیم. در فردی با افت حسی-عصبی، سطح ناراحت شنیداری به میزان کمی تغییر می کند. در مقابل آستانه های شنوایی به میزان بیشتری افت پیدا می کند. در نتیجه، محدوده پویایی در گوش با افت حسی-عصبی کمتر از این مقدار در یک فرد نرمال است. با پیشرفت تکنولوژی بکار رفته در سمعک ها این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است. کاهش تفکیک فرکانسی ناشی از کم شنوایی مشکل دیگری که افراد دارای افت حسی-عصبی با آن مواجه اند، جدا سازی فرکانس های صداهای مختلف است. فرکانس های مختلف در محل های متفاوتی در حلزون درک می شوند. در یک حلزون سالم، یک صوت باند باریک یک منطقه مشخص را در حلزون مرتعش می سازد. ارتعاشی هر قسمت در حلزون یک ناحیه ی خاص در قشر شنوایی را فعال می کند. اصوات گفتاری پیچیده،  نیز یک ناحیه ی مشخص واضح و باریک را در داخل حلزون به فعالیت وا می دارد. اگر نویز زمینه هم وجود داشته باشد یک گوش با شنوایی نرمال می تواند به خوبی سیگنال های مجزایی به مغز ارسال کند. اطلاعات در مورد جهت ورود صداها (توسط مقایسه ی صداهای دریافتی از هر ۲ گوش) نیز به مغز فرستاده می شوند. و اطلاعاتی در مورد محتوای پیام (مخصوصا اگر گفتار باشد). با استفاده از این اطلاعات، مغز فعالیت ناشی از نویز را نادیده میگیرد و  گفتار به وجود آمده را رمز گشایی کند. گوش تفکیک فرکانسی یا انتخاب فرکانسی دارد. این تواانایی چنان دقیق است که مغز را قادر سازد گفتار را از نویز تفکیک کند. در نهایت اجزای گفتار و نویز به خوبی جدا می شوند....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

  افراد دارای شنوایی هنجار، صداهای آهسته را آهسته، متوسط را متوسط و صداهای بلند را بلند می شنوند.! در افرادی که درجاتی از کم شنوایی یا علل کم شنوایی وجود دارند نحوه شنیدن آنها فرق میکند. در افراد کم شنوا، اصوات آهسته را نمی شنوند صداهای متوسط را آهسته و صداهای بلند را آزاردهنده می شنوند. به این تغییراتی که در دستگاه شنوایی افراد کم شنوا ایجاد خرید سمعک زیمنس می شود کاهش محدوده پویایی گفته می شود. همانطور که در بالا اشاره شد صداهای آهسته تنها با تقویت شدن قابل شنیدن می شوند. متاسفانه، این کار مناسبی نیست که همه ی صداها را به میزانی مشابه آنچه لازم است تقویت کنیم. در فردی با افت حسی-عصبی، سطح ناراحت شنیداری به میزان کمی تغییر می کند. در مقابل آستانه های شنوایی به میزان بیشتری افت پیدا می کند. در نتیجه، محدوده پویایی در گوش با افت حسی-عصبی کمتر از این مقدار در یک فرد نرمال است. با پیشرفت تکنولوژی بکار رفته در سمعک ها این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است. کاهش تفکیک فرکانسی ناشی از کم شنوایی مشکل دیگری که افراد دارای افت حسی-عصبی با آن مواجه اند، جدا سازی فرکانس های صداهای مختلف است. فرکانس های مختلف در محل های متفاوتی در حلزون درک می شوند. در یک حلزون سالم، یک صوت باند باریک یک منطقه مشخص را در حلزون مرتعش می سازد. ارتعاشی هر قسمت در حلزون یک ناحیه ی خاص در قشر شنوایی را فعال می کند. اصوات گفتاری پیچیده،  نیز یک ناحیه ی مشخص واضح و باریک را در داخل حلزون به فعالیت وا می دارد. اگر نویز زمینه هم وجود داشته باشد یک گوش با شنوایی نرمال می تواند به خوبی سیگنال های مجزایی به مغز ارسال کند. اطلاعات در مورد جهت ورود صداها (توسط مقایسه ی صداهای دریافتی از هر ۲ گوش) نیز به مغز فرستاده می شوند. و اطلاعاتی در مورد محتوای پیام (مخصوصا اگر گفتار باشد). با استفاده از این اطلاعات، مغز فعالیت ناشی از نویز را نادیده میگیرد و  گفتار به وجود آمده را رمز گشایی کند. گوش تفکیک فرکانسی یا انتخاب فرکانسی دارد. این تواانایی چنان دقیق است که مغز را قادر سازد گفتار را از نویز تفکیک کند. در نهایت اجزای گفتار و نویز به خوبی جدا می شوند....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

شدت هرچه شدت بالاتر ار حد مجاز75 تا80 دس بلباشد، میزان آسیب دائمی به سیستم شنوایی  بیشتر است. میزان آسیب به الگوی زمانی نویز نیز وابسته است.  انواع نویز براساس الگوهای زمانی عبارتند از: پایدار یا Steady-state که در آن، تغییرات شدتی کمتر از 5± دسی بل می باشد. نوساتی یا Fluctuating که در آن، تغییرات شدتی بیشتر از 5± دسی بل می باشد. منقطع یا Intermittent که در ابزارهای دستی نظیر مته دیده می شود. کوبه ای یا Impulsive که دیرش کوتاه در حد نیم ثانیه است (نظیر انفجار( ضربه ای/ انفجاری یا Impact که دیرش کوتاه، اما بیشتر از نیم ثانیه دارد  (نظیر چکش کاری( دیرش هرچه مدت زمان مواجهه با حداقل سطح شدت مورد نیاز بیشتر باشد، خطر ایجادکاهش شنوایینیز افزایش پیدا می کند.خطر ایجاد افت دائمی ناشی از یک نویز به تنهایی بسیار اندک است. به علاوه، ببین تعداد سال های مواجهه با میزان کم شنوایی و شکل آن ارتباط مشخصی وجود دارد. طیف در سطوح شدتی بالا، افت شنوایی موقت ناشی از اصوات پهن باند معمولا در یک اکتاو بالاتر از نویز اتفاق می افتد. انرژی نویز صنعتی معمولا در فرکانس های پایین تا میانی یکسان است. رزونانس هنجار کانال گوش در فرکانس های 2 کیلوهرتزتا 3 کیلوهرتزهرتز باعث ایجاد افت در محدوده فرکانسی  4 کیلوهرتزتا  6 کیلوهرتزهرتز می شود. ادیوگرام کلاسیک ناشی از نویز نیز همین نوع افت را نشان می دهد.  بیشترین افت در محدوده 2کیلوهرتزتا 6کیلوهرتزهرتز و مشخصا فرکانس 4 کیلوهرتزهرتز اتفاق می افتد. این فرکانس در درک گفتار بسیار مهم است. هم چنین، بیشترین افت شنوایی طی 10 تا 15 سال اول پس از مواجهه با نویز اتفاق می افتد.   منبع: https://tehransafir.com/ ...
کلینیک سمعک تهران صفیر

تفکیک فرکانسی در افراد کم شنوا در یک فرد مبتلا به افت حسی_عصبی تفکیک فرکانسی کاهش یافته است. افراد با شنوایی نرمال در شدت های بالا نسبت به سطوح پایین تر قدرت تفکیک کمتری دارند. افراد کم شنوا، مخصوصا آنهایی که افت شدید و عمیق دارند، باید در سطوح بالا گوش کنند. در نتیجه مشکل جداسازی صداها تا حدی به علت آسیب به حلزون و تا حدی به خاطر نیاز به شنیدن در سطوح بالاست. اینکه تفکیک فرکانسی ناکافی درک گفتار را تحت تاثیر قرار می دهد هنوز مورد بحث است. واضح است تفکیک فرکانسی به تدریج کاهش می یابد، چون میزان کم شنوایی افزایش می یابد. در افت ملایم یا بعضی موارد متوسط قابلیت درک گفتار به علت کاهش حساسیت شنوایی کاهش می یابد. در افت شدید یا عمیق و بعضی از اشخاص با افت متوسط احتمالا کاهش تفکیک فرکانسی نقش مهمی ایفا می کند. قابلیت درک گفتار برای این قبیل افراد نسبت به آنچه در کاهش حساسیت شنوایی وجود دارد ضعیف تر است. گفتار و نویز در یک ناحیه ی فرکانسی یکسان داخل مدار الکترونیکی سمعک با یکدیگر آمیخته می شوند. هنوز هیچ راهی وجود ندارد که سمعک بتواند با بالا بردن قابلیت فهم آنها را از هم جدا کند. خیلی از سمعک ها می توانند مشکلات ناشی از کاهش تفکیک فرکانسی را به حداقل برسانند. در سایت تهران صفیر با انواع سمعک از جمله خرید سمعک ویدکس بیشتر آشنا شوید.   علل کم شنوایی و کاهش تفکیک زمانی صداهای بلند می توانند صداهای ضعیف تری که بلافاصله که قبل از آنها یا بلافاصله بعد از آنها می آید را بپوشاند. این اتفاق در افراد مبتلا به افت حسی – عصبی خیلی شدید تر از افراد با شنوایی نرمال است. این مغایرت در قابل فهم بودن گفتار تاثیر می گذارد. بسیاری از نویزهای زمینه ی محیط زندگی به سرعت تغییر می کنند (بالا و پایین می روند). افراد با شنوایی عادی بخش های  کوچک اطلاعات را در لحظه ای که نویز زمینه ضعیف تر است برداشت می کنند. در افراد کم شنوا به ویژه اگر سالمند باشند توانایی شنیدن در طی وقفه در نویز پوششی را از دست می دهند. توانایی شنیدن صداهای ضعیف در طی وقفه ی کوتاه در پوشش دهنده های شدیدتر به تدریج کاهش می یابد. سمعک گوش می تواند به میزان کمی در جبران کاهش توانایی تفکیک فرکانسی کمک کند. در تراکم سریع هرگاه صدا ضعیف باشد بهره به سرعت افزایش می یابد و هرگاه صدا بلند شود به سرعت کاهش می یابد. صداهای ضعیف تر را در حضور صدای بلندتری که پیش ار آن می آید بیشتر قابل شنیدن می کند. و این موضوع باعث قابلیت مفهوم بودن جمله را افزایش می دهد. متاسفانه، نویز زمینه ی ناخواسته ی ضعیف را هم تقویت می کند. علل کم شنوایی و ترکیبی از مشکلات فوق هر کدام از علل کم شنوایی (کاهش حساسیت شنوایی و &hellip ممکن است سبب کاهش مفهوم بودن گفتار شود. ترکیبی از مشکلات ممکن است باعث شود فرد مبتلا به ضایعه ی شنوایی در یک محیط یکسان کمتر از یک فرد با شنوایی نرمال درک کند، حتی وقتی از سمعک استفاده می کند. فرد کم شنوا نیاز به نسبت سیگنال به نویز (SNR) بیشتری نسبت به فردی با شنوایی نرمال دارد. به طور متوسط، SNR لازم برای یک سطح مفهوم بودن گفتار افزایش می یابد چون میزان افت حسی – عصبی افزایش می یابد. میانگین SNR مرتبط با افت ملایم حدود dB 4 و در افت شدید حدود dB 10 تخمین زده شده است. اگر نویز در دامنه خود به میزان زیادی نوسان کند، شبیه آنچه برای یک گوینده رقابتی اتفاق می افتد، افت SNR در مقایسه با فرد نرمال مشخص تر خواهد بود.  ...
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

کانکسین ۲۶ میوزین های نامنظم هارمونین کادهرین ۲۳ سندرم پندرد سندرم واردنبرگ کلاژن ها در ادامه مبحث علت کم شنوایی چیست هر یک از فاکتورها و چگونگی تاثیر آنها بر روی دستگاه شنوایی بررسی می شود:   کانکسین ۲۶ (Connexin 26) كانكشن ها جزء كانال های غشاء هستند كه به طور مستقيم سلول ها را از نظر الكتريكي اتصال مي دهند. در جريان هدايت یونی، پتاسيم درون سلول هاي شنوايي از اسكالا مديا به خارج آن مي روند. اين پتاسيم مي تواند بازيابي شود. اگر پتاسیم در فضاي خارج سلولي در ميان سلول هاي شنوايي با غلظت بالا باقي بماند براي سمعک اين سلول ها سمي است. آلل های مختلف CX26 هستند که ميتوانند باعث هريك از كري ها، غالب يا مغلوب و سندرميك يا غير سندرميك شوند.  تا حدود ۵۰%كری های غير سندرميك مغلوب ارثی ممكن است ناشی از اين ژن باشد. ميوزين های نامنظم (MYO7A) ميوزين ها پروتئين هايی هستند كه در تركيب با اكتين باعث حركت مي شود.  جهش در ژن هايی كه حداقل دو ميوزين نامنظم را كد می كند برای عملکرد موهای حسیسلول ها خطرناك است.  این جهش ها با ناشنوايی ها ارتباط دارد. در حلزون انحطاط نورواپی تليوم مشاهده می شود.   هارمونين (USH1C/DFNB18) هارمونين نوع پروتئينی است كه نقش يك اندام چندکاره را ايفا مي كند.  هارمونين و  MYO7A ممكن است يك نقش را در ساختار و عملكرد موهای حسی داشته باشند.  ...
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

گزارش اخیر نشان داده اند که شيوع كاهش شنوايی همراه علامت عفونت CMV، حدود سي درصد است. عوارض شنيداری CMV، كاهش شنوايی حسی عصبی از ميزان ملايم تا عميق است. افت معمولا به صورت دوطرفه يا يك طرفه و ثابت يا پيشرونده را دربر مي گيرد.  مطالعات اخير بر روي كودكان داراي مشكل شنوايي ناشي از CMV سمعک  نشان داده است كه حدود ۸۸ درصد از آنها داراي ضايعه اي در حد شديد تا عميق بودند. همچنین ۵۰ درصد از آنها نيز حداقل يك مشكل ديگر به جز ضايعه شنوايي داشته اند. دلایل کم شنوایی هرپس ساده هرپس ساده يك بيماري ويروسی HSV است. این بیماری معمولا از طريق شيوه های تماس جنسی بين افراد منتقل مي شود. در صورت ابتلاي مادر به اين ويروس، انتقال آن از مادر به جنين طی دوران بارداري و حتی در طول روند زایمان امكان پذير است. HSV  ممكن است باعث بيمارهای عمومی شديدی در نوزاد شود. اين بيمارها مي توانند عوارضي چون مرگ و ضايعات متعددی را به همراه داشته باشند. طبق گزارشات پزشكی، آلودگي مجاري تناسلی افراد به HSV حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

عوامل و دلایل کم شنوایی متعددی باعث افت شنوایی می شوند. عوامل محیطی یا اکتسابی، عوامل وارثتی یا ژنتیکی و عوامل مادرزادی باعث افت شنوایی می شوند. در این مطلب به ذکر عوامل و اختلالات مادرزادی که باعث افت شنوایی می شون و استفاده از سمعک د اشاره می کنیم. اختلالات و دلایل کم شنوایی مادرزادی دستگاه شنوايی مهمترین این عوامل در یک مجموعه اي با عنوان TORCH يا STORCH می توان دسته بندی کرد. این مجموعه در واقع از حروف اول کلمات زير نشات مي گيرد. در ادامه علاوه بر ذکر این موارد به توضیح مختصر هر یک اشاره می شود Toxoplasmosis        (توکسوپلاسموزیس) Herpes simplex       (هرپس ساده) Cytomegalovirus     (سیتومگالوویروس) Rubella                  (سرخجه) Syphilis                  (سفلیس) Other…                  (عوامل دیگر) دلایل کم شنوایی ناشی از سيفیليس سيفیليس يك عفونت باكتريايي كه به شيوه جنسی قابل انتقال است. اين باكتری قادر است كه از طريق مادر آلوده به جنين منتقل شود. سيفيليس مادرزادی يكي از مهم ترين دلایل کم شنوایی ناهنجاري ها و مرگ و ميرهای پيش از تولد است. دلایل کم شنوایی انتقالی علائم اوليه و دلایل کم شنوایی سيفيليس مادرزادي برحسب زمان و شدت بروز مي تواند، داراي عوارضي متعددی باشد. ازجمله ضايعات عصبي متعدد، التهاب دريچه هاي قلبي، مشكلات تعادلي و حتي عقب ماندگي ذهني. مشكل شنوايي حاصل ممكن است در زمان تولد قابل مشاهده نباشد....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

برنامه های توانبخشی علت سرگیجه و عدم تعادل و وستیبولار در روند مدیریت درنتیجه جبران ضعیف سیستم عصبی مرکزی بعد ازهرگونه آسیب حاد به سیستم وستیبولار، حتی درصورت عدم وجود اختلال عملکرد پایدار لابیرنت ممکن است، سرگیجه و اختلال تعادل وجود داشته باشد. همچنین گاهی ممکن است، بیماران باعث توسعه استراتژی های کنترل وضعیت ناهنجاری شوند؛ که درشرایط خاصی بی ثبات کننده یا آزاردهنده می باشد. در بیشتر مواقع برای این افراد، برنامه توانبخشی دهلیزی مفید واقع می شود.   علت سرگیجه و عدم تعادل و وستیبولار در روند مدیریت   برنامه های توانبخشی در صورت تداوم علت سرگیجه و عدم تعادل وستبولار در بیشتر مواقع برای این بیماران روند بهبودی با سرعت و به طور کامل انجام می شود. اما متاسفانه برای برخی از بیماران با تداوم اختلال عملکرد وستیبولار روبرو می شویم. در این موارد که علائم مزمن مشاهده می شود؛ برنامه های رسمی توانبخشی دهلیزی توصیه می شود. درکل این برنامه های توانبخشی دهلیزی وانجام این قبیل تکنیک های مدیریت بیماری، بر پایه علائم بیمار تجویز می شود. مشخصات انواع برندهای سمعک نامریی را ما در سایت تهران صفیر قرار داده ایم؛ درادامه می خواهیم درباره سمعک زیمنس ببیشتر بدانیم. مطالعات آزمایشگاهی درباره عملکرد سیستم وستیبولار و اختلال تعادل هنگامی که آزمایشگر بیمارانی باشکایات سرگیجه، گیجی، اختلال تعادل یا ترکیبی ازاین ها را ارزیابی می کند؛ باید مشکلاتی فراتر از سیستم وستیبولار محیطی و مرکزی را جستجو کند؛ و حتما به بررسی ارتباط آن با مکانیسم حرکتی چشم بپردازد. در هنگام کنترل وضعیت، مسیرهای مختلفی سهیم می شوند؛ ولی در هنگام ارزیابی باید تنها بخشی که به طورمستقیم یا غیرمستقیم ورودی وستیبولار دریافت می کند؛ مدنظر گرفته شود.   با اینحال، نشانه ها و علائمی که برای بیماریهایی مثل میگرن یا اضطراب در آزمایشات ایجاد می شود، بسیار متنوع است. اما می توان با تاریخچه گیری از بیمار و پرسیدن تعدادی سوال تخصصی، به تشخیص اولیه این اختلالات دست یافت. در هنگام ارزیابی بیمارانی که dizziness دارند، باید متوجه باشیم که برای گرفتن تصمیمات درست مدیریتی اولیه و تصمیماتی متعاقب آن به چه اطلاعاتی نیاز داریم.   برند های مختلف سمعک نامریی: سمعک اینترتون   تصمیمات مدیریتی برای انتخاب روش درمانی در تصمیمات مدیریتی اولیه مشخص می شود، که آیا بیمار باید با روش های دارویی، جراحی، برنامه VBRT و یا ترکیبی از این ها تحت درمان قراربگیرد. پس از تصمیم گیری اولیه، نتایج آزمایش حاصل از مطالعات علت سرگیجه و عدم تعادل  و وستیبولار ممکن است؛ برای اجرای روش های درمانی خاص منتخب و مانیتورینگ میزان پیشرفت درطول روند بهبودی، مفید باشد.   کلام پایانی   سرگیجه دلایل بسیار زیادی دارد و برای این که این بیماری و عارضه از بین برود باید در ابتدا به صورت کامل ارزیابی های پایه برای تشخیص مشکل و منشا آن انجام شود و سپس بر اساس نتایج حاصله اقدامات درمانی از جمله دارو درمانی، جراحی و یا توانبخشی تعادل و سرگیجه انجام داد....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

  در تصمیمات مدیریتی سمعک اولیه مشخص می شود، که آیا بیمار باید با روش های دارویی، جراحی، برنامه VBRT و یا ترکیبی از این ها تحت درمان قراربگیرد. پس از تصمیم گیری اولیه، نتایج آزمایش حاصل از مطالعات علت سرگیجه و عدم تعادل  و وستیبولار ممکن است؛ برای اجرای روش های درمانی خاص منتخب و مانیتورینگ میزان پیشرفت درطول روند بهبودی، مفید باشد. کلام پایانی سرگیجه دلایل بسیار زیادی دارد و برای این که این بیماری و عارضه از بین برود باید در ابتدا به صورت کامل ارزیابی های پایه برای تشخیص مشکل و منشا آن انجام شود و سپس بر اساس نتایج حاصله اقدامات درمانی از جمله  دارو درمانی، .   جراحی و یا توانبخشی تعادل و سرگیجه انجام داد...
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

شكستگی های افقی Transverse صدمه به مجرای شنوايی داخلی مي تواند، منجر به آسيب اعصاب هفتم و هشتم مغزي شود. ميزان درگيري عصب صورتي در موارد شكستگي قاعده جمجمه حدود ۷ تا ۴۵ درصد برآورد شده است.  اعصاب ششم، سوم و دوم مغزي نيز در اين شرايط شكستگي، ممكن است دچار آسيب شوند. خروج اجزاء مغزي به سمت مجراي شنيداري خارجي ناياب هستند. اما در صورت وجود، علامتي بر شكستگي درگير كننده استخوان گيجگاهي است. به دنبال صدمه ديدن عصب كورداتيمپانی، قوه چشايی دو سوم جلوي زبان، از دست مي رود. غشاء تيمپاتيك و محتويات گوش مياني  معمولا در شكستگي ها درگير مي شوند. کم شنوایی از نوع حسي ـ عصبي است. اگر شکستگی فقط در گوش ميانی باشد در اين حالت كاهش شنوايي فقط انتقالي باشد. وزوز گوش معمولا گزارش مي شود.   در سایت تهران صفیر برای آشنایی بیشتر با انواع سمعک و برندهای گوناگون، مقالات جامعی نوشته شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله سمعک ویدکس را مطالعه نمایید.       اتوایمیون از بیماری های گوش داخلی کم شنوایی گوش داخلی که جزو بیماری های گوش داخلی می باشد، قابل مشاهده در موارد بروز بيماری اتوايمون است. به صورت دو طرفه، غير قرينه، پيشرونده و حسی ـ عصبی بروز می كند. همچنین برای آشنایی با سمعک اینترتون به بخش مقالات سایت تهران مراجعه نمایید.  ...
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

  تنها راه درمان برای این بیماری جراحی می باشد. نه دارویی برای این بیماری وجود دارد و نه به طور طبیعی از بین می رود. بعد از تشخیص وجود این کیست متخصص آنتی بیوتیک و قطره مخصوص گوش را تجویز می کند تا التهاب فروکش نماید. همچنین ترشحات گوش نیز تخلیه شود. جراحی ۲ تا ۳ ساعت به طول می انجامد و بیمار تحت بیهوشی کامل می باشد. در طول جراحی کیست بر داشته می شود و قسمتهای آسیب دیده گوش نیز ترمیم می شود. در صورت شکسته شدن استخوانچه گوش باشد یک عمل دیگر بر روی گوش انجام شود تا استخوان ها نیز ترمیم شوند.   عوارض توده گوش اگر این عارضه درمان نشود شرایط مساعدی را برای رشد و نمو قارج و باکتری ایجاد  می کند و این عفونت، التهاب گوش و ترشحات را به همراه دارد. همچنین با رشد مداوم باعث تخریب استخوانهای اطراف خود می شود. همچنین اگر باعث شکستن استخوان ها شود این امکان وجود دارد که فرد ناشنوایی انتقالی بگیرد.   پیشگیری از توده گوش از کلستئاتوم مادرزادی نمی توان پیشگیری کرد. ولی شما با آگاهی از این نوع بیماری و در صورت مشاهده آن می توانید فوراً به مراکز شنوایی شناسی و متخصص گوش، حلق و بینی در جهت درمان آن اقدام نمایید. در سایت تهران صفیر برای آشنایی بیشتر با انواع سمعک و برندهای گوناگون، مقالات جامعی نوشته شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله سمعک استارکی را مطالعه نمایید....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

نقش شیپور استاش در اتیت میانی شیپور استاش در کودکان کوتاه تر افقی تر و عریض تر است. این اناتومی شیپور استاش باعث می شود که باکتری ها به آسانی از حلق یا بینی وارد فضای گوش میانی شوند. تیمپانوستومی لوله کوتاهی است که در پرده تیمپان قرار داده میشود. تیمپانوستومی یک درمان مرسوم در کودکان برای خروج ترشح از گوش است. تیمپانوستومی باعث کاهش شنوایی بیشتر ازdB  ۱۵ میشود. لوله های تیمپانوستومی معمولا بعد از یک سال بیرون آورده میشوند. در بیشتر موارد بعد از تیمپانوستومی پرده تیمان بطور خود به خود ترمیم می شود.   اتیت میانی مزمن بیماری گوش میانی اتیت میانی مزمن   این نوع از اتیت دارای درد کمتری است و تخلیه ترشحات از آن به نسبت کمتر و دارای عفونت گوش میانی عود کننده است. اتیت میانی مزمن عمدتا بطور متناوب به درمان با آنتی بیوتیک پاسخ میدهد. دلیل ترشح دائمی از گوش در اتیت میانی مزمن بسیار روشن نیست.  این نوع از اتیت با عملکرد غیر طبیعی شیپور استاش و همچنین با سینوزیت همزمانی دارد. هجوم اتیت میانی مزمن عمدتا به دنبال اتیت میانی حاد رخ میدهد.  این نوع اتیت ممکن است باعث فرسایش تدریجی بافت استخوانی شود. معمول ترین نشانه که در پی خواهد آمد کاهش شنوایی است. در سایت تهران صفیر با انواع سمعک از جمله سمعک فوناک بیشتر آشنا شوید.   کلستئاتوم کلستئاتوم در بیماری گوش میانی   کلستئاتوم نام کیستی است که از طریق هجوم سلولهای پوست به گوش میانی ایجاد می شود. پوست در سطح بیرونی یا لترال پرده تمپان یافت می شود. این لایه ها مانند سایر پوست های بدن پوست اندازی میکند. پوست های ریخته شده از طریق یک مکانیزم بی نظیر از روی پرده کنار رفته و از طریق اپی تلیوم کانال گوش به بیرون میریزد.   انواع کلستئاتوم در بیماری گوش میانی گاهی اوقات پرده تمپان یک جمع شدگی عمیق ایجاد میکند و به داخل فضای گوش میانی میرود.  این نوع از کلستئاتوم به عنوان کلستئاتوم اولیه اکتسابی شناخته شده است. کلستئاتوم مادرزادی برخلاف نوع اکتسابی آن ممکن است در پشت پرده تمپان در اشخاصی که هیچ سابقه تروما یا اتیتی ندارند رخ دهد. در هر کدام از انواع کلستئاتوم گسترش توده باعث اتصال آن با استخوانچه ها کپسول اتیک و دیواره های گوش میانی میشود.   عوارض کلستئاتوم درگیر شدن استخوانچه ها باعث ایجاد کم شنوایی انتقالی میشود. حمله به کپسول اتیک باعث فرسایش آن شده و به راحتی به داخل لابیرنت غشایی نفوذ کرده و باعث کم شنوایی حسی عصبی و سرگیجه میشود. در موارد پیشرفته کلستئاتوم میتواند به طور کامل استخوان تمپورال را تخریب کند و در حفره مغزی حضور پیدا کند....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

علائم التهاب گوش در بزرگسالان افرادی که به عارضه التهاب گوش مبتلا هستند دچار افت شنوایی می شوند. ابتلا به سردرد در افراد مبتلا به صورت مزمن وجود دارد. مبتلا به سرماخوردگی یکی از شایع ترین علامت هاست. تعدادی کمی از افراد دچار حالت تهوع و استفراغ می شوند. یکی دیگر از معمول ترین علائم درد در ناحیه سیستم شنوایی می باشد. در سایت تهران صفیر به معرفی برندهای گوناکون سمعک و مشخصات آن ها و همچنین قیمت سمعک  پرداخته ایم. التهاب گوش میانی سرگیجه در سایت تهران صفیر با انواع سمعک از جمله سمعک زیمنس بیشتر آشنا شوید. علائم التهاب گوش در نوزادان بروز مشکلات در سیستم های تنفسی فوقانی مانند سوزش بینی، سرفه و غیره. افت شنوایی به صورت موقتی امکان بروز تب در آنها سردرد شدید دردگوش که با دست بردن به سمت گوش مشخص می شود اختلال در خواب، غذا خوردن، بازی کردن و حتی بی قراری. آنها به دلیل افت در سیستم شنوایی کمتر با دیگران صحبت می کنند. درمان التهاب گوش خارجی...
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

گوش کلمی ضخيم شدن و بدشكل و ناهموار شدن بافت پوشاننده لاله گوش را مي گويند. این شرایط براثر خونريزی زيرپوستی سطح لاله گوش، به دنبال ضربات و  سايش های شديد بيش از حد، پديد می آيد. گوش گل كلمی عارضه ای است كه بيشتر در ورزشكاران، به خصوص ورزشكاران رشته های رزمی و بويژه كشتی گيران پديد می آيد. شکاف نرمه گوش Cleft Pinna بروز بريدگی ها و شكاف های مادرزادی در سطح لاله گوش است. مشكل موجود مي تواند در نقاط مختلف سطوح لاله گوش بروز كند. عوارضی بر روی سطح شنوايی را به دنبال نخواهد داشت. البته اگر مشكل تنها محدود به لاله گوش باشد. انسداد باریک مجرای گوش Collapsed Canal انسداد ورودی مجرای شنوايی به دنبال بروز عوامل مختلف است. رايج ترين حالت عنوانی آن انسداد مجرا به وسيله زائده مقابل آن به واسطه فشار گوشی هدفون است. اين شرايط باعث پديد آمدن افت شنوايی انتقالی مي شود كه ساير معاينات مثل آزمايش های تيمپانومتريك يا آزمون های دياپازونی آن را تاييد نمی كنند (Prolapsed Canal). عفونت گوش خارجی از جمله Dimeric Tympanic Mambrane باریکی مجرای گوش Ear Canal Stenosis به باريك بودن بيش از حد مجراي شنيداری و به ويژه  ورودی آن گفته می شود. وجود چنين شرايطی انسداد مجرا را به وسيله ترشحات طبيعی بیشتر میکند. و یا همچنین انسداد توسط اشيا خارجی آسان تر می كند. احتمال بروز مشكل شنوايی در اين وضعيت بيشتر است. مشكل حاصل نيز غالبا به صورت انتقالی است. جرم فشرده مجرای گوش Impacted Cerumen تجمع و فشردگي سرومن مترشحه غدد مجراي شنيداري به دلايل مختلف می تواند منجر به انسداد مسير شنيداري شود. به دنبال آن عوارض شنيداري به صورت افت شنوايي انتقالي بروز مي كند. ميزان آن به تراكم و حجم سرومن موجود بستگی دارد. به منظور رفع مشكل بايد سرومن به وسيله متخصصي مجرب و ابزار ويژه برداشته شود. Myringitis از دیگر دلایل عفونت گوش خارجی ، عفونت پرده تيمپان Tympanitis كه معمولا در پی عفونت گوش ميانی و مجرای گوش خارجی پديد می آيد. Myringomycosis دیگر دلایل عفونت گوش خارجی ، عفونت قارچی پرده تيمپان و غشاء پوشاننده مجرای شنوايی خارجی است. Otitis Externa واژه اي عمومي است كه به آن ويژگي های عفونی درگير كننده پوست گوش خارجی، همگي در يك مجموعه قرار مي گيرند. بيماري های پوستی ممكن است هم زمان با ديگر بخشهاي بدن، گوش را نيز درگير كند. ويژگي اصلي و اوليه اين عارضه، درد درون مجرا در اثر بروز التهاب آن است. ويژگي دردناك مجرای گوش خارجی تا جايي ادامه پيدا مي كند كه ديگر حتي لمس و جابجايي لاله گوش نيز احساس درد شديدي را در كانال گوش خارجی ايجاد مي كند. Polychondritis از دیگر دلایل عفونت گوش خارجی ضايعه بافت مفصلي Relapsing Polychondritis ا  با عفونت و كاهش غضروف هاي مفصلي لاله گوش و مجراي تهويه گوش مياني مشخص مي شود.   منبع: https://tehransafir.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c/...
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

  هنگامی که پارگی پرده صماخ کم باشد متخصصص بیمار را تحت نظر داشته و احتمال بهبودی را به صورت خود به خود در نظر می گیرد. در واقع روش ترمیم به این صورت می باشد که پس از ترمیم دو لبۀ پاره شده و بلند شدن آنها پوسته ای را ما بین قرار می دهند. در بعضی مواقع قرار دادن پوسته چندین بار تکرار می شود.   زمانی که آسیب دیدگی در ناحیه صماخ شدید باشد روش قبلی نتیجۀ مطلوب را در پی نخواهد داشت. در نتیجه پزشک معالج اقدام به جراحی می کند. روش های جراحیِ متفاوتی وجود دارد. همۀ روش های که برای قرار دادن بافتی در قسمت پارگی پرده گوش است تمپاتوپلاستی نام دارد. عمل جراحی یک روش مناسب برای ترمیم پارگی در صماخ گوش و معمولاً هم به صورت سرپایی انجام می شود.   در سایت تهران صفیر برای آشنایی بیشتر با انواع سمعک و برندهای گوناگون، مقالات جامعی نوشته شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله سمعک استارکی و قیمت سمعک را مطالعه نمایید.   پیشگیری از پارگی پرده گوش برای پارگی پرده گوش یا صماخ در صورت مشاهده هر گونه از علائم ذکر شده و یا عفونت در سیستم شنوایی خود در اسّرع وقت به کلینیک شنوایی سنجی در جهت درمان و تشخیص مراجعه کنید. زمان مسافرت با هواپیما با مکیدن آب نبات مانع از آسیب رسیدن به پرده گوش خود شوید. هنگام به همراه داشتن نوزاد در هواپیما نیز با دادن شیر به هر طریقی (شیشه یا سینه) مانع از آسیب رسیدن به سیستم شنوایی او شوید. از داخل کردن جسم خارجی برای تمیز کردن یا خارش گوش پرهیز کنید. سعی کنید وسایلی مانند هندزفری که مرتباً در تماس مستقیم با سطح پوست گوش شما هستند تمیز نگه دارید تا از ورود آلودگی و باکتری ها جلوگیری شود. همچنین برای کسب اطلاع از وزوگوش و درمان صدای گوش می توانید به دیگر مقالات سایت مراجعه نمایید.  ...
کلمات کلیدی: سمعک
TOP