کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

کلینیک سمعک تهران صفیر »وبلاگ ها

ساکن تهران, استان تهران ایران ·
کلینیک سمعک تهران صفیر

افراد دارای شنوایی هنجار، صداهای آهسته را آهسته، متوسط را متوسط و صداهای بلند را بلند می شنوند.! در افرادی که درجاتی از کم شنوایی یا علل کم شنوایی وجود دارند نحوه شنیدن آنها فرق میکند. در افراد کم شنوا، اصوات آهسته را نمی شنوند صداهای خرید سمعک زیمنس  متوسط را آهسته و صداهای بلند را آزاردهنده می شنوند. به این تغییراتی که در دستگاه شنوایی افراد کم شنوا ایجاد می شود کاهش محدوده پویایی گفته می شود. همانطور که در بالا اشاره شد صداهای آهسته تنها با تقویت شدن قابل شنیدن می شوند. متاسفانه، این کار مناسبی نیست که همه ی صداها را به میزانی مشابه آنچه لازم است تقویت کنیم. در فردی با افت حسی-عصبی، سطح ناراحت شنیداری به میزان کمی تغییر می کند. در مقابل آستانه های شنوایی به میزان بیشتری افت پیدا می کند. در نتیجه، محدوده پویایی در گوش با افت حسی-عصبی کمتر از این مقدار در یک فرد نرمال است. با پیشرفت تکنولوژی بکار رفته در سمعک ها این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است. کاهش تفکیک فرکانسی ناشی از کم شنوایی مشکل دیگری که افراد دارای افت حسی-عصبی با آن مواجه اند، جدا سازی فرکانس های صداهای مختلف است. فرکانس های مختلف در محل های متفاوتی در حلزون درک می شوند. در یک حلزون سالم، یک صوت باند باریک یک منطقه مشخص را در حلزون مرتعش می سازد. ارتعاشی هر قسمت در حلزون یک ناحیه ی خاص در قشر شنوایی را فعال می کند. اصوات گفتاری پیچیده،  نیز یک ناحیه ی مشخص واضح و باریک را در داخل حلزون به فعالیت وا می دارد. اگر نویز زمینه هم وجود داشته باشد یک گوش با شنوایی نرمال می تواند به خوبی سیگنال های مجزایی به مغز ارسال کند. اطلاعات در مورد جهت ورود صداها (توسط مقایسه ی صداهای دریافتی از هر ۲ گوش) نیز به مغز فرستاده می شوند. و اطلاعاتی در مورد محتوای پیام (مخصوصا اگر گفتار باشد). با استفاده از این اطلاعات، مغز فعالیت ناشی از نویز را نادیده میگیرد و  گفتار به وجود آمده را رمز گشایی کند. گوش تفکیک فرکانسی یا انتخاب فرکانسی دارد. این تواانایی چنان دقیق است که مغز را قادر سازد گفتار را از نویز تفکیک کند. در نهایت اجزای گفتار و نویز به خوبی جدا می شوند....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

  افراد دارای شنوایی هنجار، صداهای آهسته را آهسته، متوسط را متوسط و صداهای بلند را بلند می شنوند.! در افرادی که درجاتی از کم شنوایی یا علل کم شنوایی وجود دارند نحوه شنیدن آنها فرق میکند. در افراد کم شنوا، اصوات آهسته را نمی شنوند صداهای متوسط را آهسته و صداهای بلند را آزاردهنده می شنوند. به این تغییراتی که در دستگاه شنوایی افراد کم شنوا ایجاد خرید سمعک زیمنس می شود کاهش محدوده پویایی گفته می شود. همانطور که در بالا اشاره شد صداهای آهسته تنها با تقویت شدن قابل شنیدن می شوند. متاسفانه، این کار مناسبی نیست که همه ی صداها را به میزانی مشابه آنچه لازم است تقویت کنیم. در فردی با افت حسی-عصبی، سطح ناراحت شنیداری به میزان کمی تغییر می کند. در مقابل آستانه های شنوایی به میزان بیشتری افت پیدا می کند. در نتیجه، محدوده پویایی در گوش با افت حسی-عصبی کمتر از این مقدار در یک فرد نرمال است. با پیشرفت تکنولوژی بکار رفته در سمعک ها این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است. کاهش تفکیک فرکانسی ناشی از کم شنوایی مشکل دیگری که افراد دارای افت حسی-عصبی با آن مواجه اند، جدا سازی فرکانس های صداهای مختلف است. فرکانس های مختلف در محل های متفاوتی در حلزون درک می شوند. در یک حلزون سالم، یک صوت باند باریک یک منطقه مشخص را در حلزون مرتعش می سازد. ارتعاشی هر قسمت در حلزون یک ناحیه ی خاص در قشر شنوایی را فعال می کند. اصوات گفتاری پیچیده،  نیز یک ناحیه ی مشخص واضح و باریک را در داخل حلزون به فعالیت وا می دارد. اگر نویز زمینه هم وجود داشته باشد یک گوش با شنوایی نرمال می تواند به خوبی سیگنال های مجزایی به مغز ارسال کند. اطلاعات در مورد جهت ورود صداها (توسط مقایسه ی صداهای دریافتی از هر ۲ گوش) نیز به مغز فرستاده می شوند. و اطلاعاتی در مورد محتوای پیام (مخصوصا اگر گفتار باشد). با استفاده از این اطلاعات، مغز فعالیت ناشی از نویز را نادیده میگیرد و  گفتار به وجود آمده را رمز گشایی کند. گوش تفکیک فرکانسی یا انتخاب فرکانسی دارد. این تواانایی چنان دقیق است که مغز را قادر سازد گفتار را از نویز تفکیک کند. در نهایت اجزای گفتار و نویز به خوبی جدا می شوند....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

شدت هرچه شدت بالاتر ار حد مجاز75 تا80 دس بلباشد، میزان آسیب دائمی به سیستم شنوایی  بیشتر است. میزان آسیب به الگوی زمانی نویز نیز وابسته است.  انواع نویز براساس الگوهای زمانی عبارتند از: پایدار یا Steady-state که در آن، تغییرات شدتی کمتر از 5± دسی بل می باشد. نوساتی یا Fluctuating که در آن، تغییرات شدتی بیشتر از 5± دسی بل می باشد. منقطع یا Intermittent که در ابزارهای دستی نظیر مته دیده می شود. کوبه ای یا Impulsive که دیرش کوتاه در حد نیم ثانیه است (نظیر انفجار( ضربه ای/ انفجاری یا Impact که دیرش کوتاه، اما بیشتر از نیم ثانیه دارد  (نظیر چکش کاری( دیرش هرچه مدت زمان مواجهه با حداقل سطح شدت مورد نیاز بیشتر باشد، خطر ایجادکاهش شنوایینیز افزایش پیدا می کند.خطر ایجاد افت دائمی ناشی از یک نویز به تنهایی بسیار اندک است. به علاوه، ببین تعداد سال های مواجهه با میزان کم شنوایی و شکل آن ارتباط مشخصی وجود دارد. طیف در سطوح شدتی بالا، افت شنوایی موقت ناشی از اصوات پهن باند معمولا در یک اکتاو بالاتر از نویز اتفاق می افتد. انرژی نویز صنعتی معمولا در فرکانس های پایین تا میانی یکسان است. رزونانس هنجار کانال گوش در فرکانس های 2 کیلوهرتزتا 3 کیلوهرتزهرتز باعث ایجاد افت در محدوده فرکانسی  4 کیلوهرتزتا  6 کیلوهرتزهرتز می شود. ادیوگرام کلاسیک ناشی از نویز نیز همین نوع افت را نشان می دهد.  بیشترین افت در محدوده 2کیلوهرتزتا 6کیلوهرتزهرتز و مشخصا فرکانس 4 کیلوهرتزهرتز اتفاق می افتد. این فرکانس در درک گفتار بسیار مهم است. هم چنین، بیشترین افت شنوایی طی 10 تا 15 سال اول پس از مواجهه با نویز اتفاق می افتد.   منبع: https://tehransafir.com/ ...
کلینیک سمعک تهران صفیر

تفکیک فرکانسی در افراد کم شنوا در یک فرد مبتلا به افت حسی_عصبی تفکیک فرکانسی کاهش یافته است. افراد با شنوایی نرمال در شدت های بالا نسبت به سطوح پایین تر قدرت تفکیک کمتری دارند. افراد کم شنوا، مخصوصا آنهایی که افت شدید و عمیق دارند، باید در سطوح بالا گوش کنند. در نتیجه مشکل جداسازی صداها تا حدی به علت آسیب به حلزون و تا حدی به خاطر نیاز به شنیدن در سطوح بالاست. اینکه تفکیک فرکانسی ناکافی درک گفتار را تحت تاثیر قرار می دهد هنوز مورد بحث است. واضح است تفکیک فرکانسی به تدریج کاهش می یابد، چون میزان کم شنوایی افزایش می یابد. در افت ملایم یا بعضی موارد متوسط قابلیت درک گفتار به علت کاهش حساسیت شنوایی کاهش می یابد. در افت شدید یا عمیق و بعضی از اشخاص با افت متوسط احتمالا کاهش تفکیک فرکانسی نقش مهمی ایفا می کند. قابلیت درک گفتار برای این قبیل افراد نسبت به آنچه در کاهش حساسیت شنوایی وجود دارد ضعیف تر است. گفتار و نویز در یک ناحیه ی فرکانسی یکسان داخل مدار الکترونیکی سمعک با یکدیگر آمیخته می شوند. هنوز هیچ راهی وجود ندارد که سمعک بتواند با بالا بردن قابلیت فهم آنها را از هم جدا کند. خیلی از سمعک ها می توانند مشکلات ناشی از کاهش تفکیک فرکانسی را به حداقل برسانند. در سایت تهران صفیر با انواع سمعک از جمله خرید سمعک ویدکس بیشتر آشنا شوید.   علل کم شنوایی و کاهش تفکیک زمانی صداهای بلند می توانند صداهای ضعیف تری که بلافاصله که قبل از آنها یا بلافاصله بعد از آنها می آید را بپوشاند. این اتفاق در افراد مبتلا به افت حسی – عصبی خیلی شدید تر از افراد با شنوایی نرمال است. این مغایرت در قابل فهم بودن گفتار تاثیر می گذارد. بسیاری از نویزهای زمینه ی محیط زندگی به سرعت تغییر می کنند (بالا و پایین می روند). افراد با شنوایی عادی بخش های  کوچک اطلاعات را در لحظه ای که نویز زمینه ضعیف تر است برداشت می کنند. در افراد کم شنوا به ویژه اگر سالمند باشند توانایی شنیدن در طی وقفه در نویز پوششی را از دست می دهند. توانایی شنیدن صداهای ضعیف در طی وقفه ی کوتاه در پوشش دهنده های شدیدتر به تدریج کاهش می یابد. سمعک گوش می تواند به میزان کمی در جبران کاهش توانایی تفکیک فرکانسی کمک کند. در تراکم سریع هرگاه صدا ضعیف باشد بهره به سرعت افزایش می یابد و هرگاه صدا بلند شود به سرعت کاهش می یابد. صداهای ضعیف تر را در حضور صدای بلندتری که پیش ار آن می آید بیشتر قابل شنیدن می کند. و این موضوع باعث قابلیت مفهوم بودن جمله را افزایش می دهد. متاسفانه، نویز زمینه ی ناخواسته ی ضعیف را هم تقویت می کند. علل کم شنوایی و ترکیبی از مشکلات فوق هر کدام از علل کم شنوایی (کاهش حساسیت شنوایی و &hellip ممکن است سبب کاهش مفهوم بودن گفتار شود. ترکیبی از مشکلات ممکن است باعث شود فرد مبتلا به ضایعه ی شنوایی در یک محیط یکسان کمتر از یک فرد با شنوایی نرمال درک کند، حتی وقتی از سمعک استفاده می کند. فرد کم شنوا نیاز به نسبت سیگنال به نویز (SNR) بیشتری نسبت به فردی با شنوایی نرمال دارد. به طور متوسط، SNR لازم برای یک سطح مفهوم بودن گفتار افزایش می یابد چون میزان افت حسی – عصبی افزایش می یابد. میانگین SNR مرتبط با افت ملایم حدود dB 4 و در افت شدید حدود dB 10 تخمین زده شده است. اگر نویز در دامنه خود به میزان زیادی نوسان کند، شبیه آنچه برای یک گوینده رقابتی اتفاق می افتد، افت SNR در مقایسه با فرد نرمال مشخص تر خواهد بود.  ...
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

کانکسین ۲۶ میوزین های نامنظم هارمونین کادهرین ۲۳ سندرم پندرد سندرم واردنبرگ کلاژن ها در ادامه مبحث علت کم شنوایی چیست هر یک از فاکتورها و چگونگی تاثیر آنها بر روی دستگاه شنوایی بررسی می شود:   کانکسین ۲۶ (Connexin 26) كانكشن ها جزء كانال های غشاء هستند كه به طور مستقيم سلول ها را از نظر الكتريكي اتصال مي دهند. در جريان هدايت یونی، پتاسيم درون سلول هاي شنوايي از اسكالا مديا به خارج آن مي روند. اين پتاسيم مي تواند بازيابي شود. اگر پتاسیم در فضاي خارج سلولي در ميان سلول هاي شنوايي با غلظت بالا باقي بماند براي سمعک اين سلول ها سمي است. آلل های مختلف CX26 هستند که ميتوانند باعث هريك از كري ها، غالب يا مغلوب و سندرميك يا غير سندرميك شوند.  تا حدود ۵۰%كری های غير سندرميك مغلوب ارثی ممكن است ناشی از اين ژن باشد. ميوزين های نامنظم (MYO7A) ميوزين ها پروتئين هايی هستند كه در تركيب با اكتين باعث حركت مي شود.  جهش در ژن هايی كه حداقل دو ميوزين نامنظم را كد می كند برای عملکرد موهای حسیسلول ها خطرناك است.  این جهش ها با ناشنوايی ها ارتباط دارد. در حلزون انحطاط نورواپی تليوم مشاهده می شود.   هارمونين (USH1C/DFNB18) هارمونين نوع پروتئينی است كه نقش يك اندام چندکاره را ايفا مي كند.  هارمونين و  MYO7A ممكن است يك نقش را در ساختار و عملكرد موهای حسی داشته باشند.  ...
کلمات کلیدی: سمعک
TOP