کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

ماما صبورا یعصوبی

متولد خرداد 9
میزان تحصیلات
لیسانس
عنوان رشته یا تخصص
مامایی
نوع فعالیت
سایر رشته های پزشکی(مامایی،مشاوره ،پرستاری و ...)
آدرسها و راه های تماس
ساری.میدان ساعت 18 دی .مطب سیده صبورا یعصوبی
TOP