10003739_466707306763249_11313804_o

W3Schools W3Schools

زینب حسنی

ساکن کرمانشاه, استان كرمانشاه ایران ·
عنوان رشته یا تخصص
ارشد انفورماتیک پزشکی
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
ارشد انفورماتیک پزشکی
بیوگرافی حرفه ای
"دانش انفورماتیک پزشکی دانشی چند رشته ایست (Multidisciplinary) که از ترکیب تمام علومی تشکیل شده است که هدف اولیه آنها جمع آوری، نگهداری، تحلیل، و پردازش اطلاعات در حوزه علوم پزشکی وسلامت است. این علوم شامل رشته های مختلفی از دانش مانند علوم کامپیوتر وطراحی نرم افزار، دانش اطلاعات (Information Science)، شناخت شناسی (Cognitive Science)، مهندسی نیاز، مهندسی ارتباطات انسان و کامپیوتر و .... می گردد."
TOP