106

یادمان باشد انسداد مجرای آپاندیس علت اصلی آپاندیسیت می باشد. شایع ترین علت انسداد فکالیت، هیپرتروفی بافت لنفاوی، باریم سفت شده، تومورها، دانه میوه، سبزیجات و کرم های نواری می باشند. شایع ترین ارگانیسم ها اشرشیا کولی و باکتروئیدس فراژیلیس می باشد. آپاندیس رتروسکال سبب بروز درد پهلو یا پشت می شود. آپاندیس لگنی درد سوپرا پوبیک به وجود می آورد. آپاندیس رتروایلئال با تحریک شریان اسپرماتیک و حالب دردی در ناحیه بیضه ایجاد می کند. ترتیب بروز علائم در آپاندیسیت به ترتیب شامل بی اشتهایی (اولین علامت)، درد شکم و سپس استفراغ می باشد.نشانه های مهم در آپاندیسیت حاد شامل علائم پسوآس، ابتوراتور و راوزینگ می باشد. Psoas sign بیمار به پهلوی چپ خوابیده سپس اندام تحتانی راست را به حالت اکستانسیون در می آوریم تا عضله پسوآس کشیده شود، اگر این عمل سبب درد شود به معنی التهاب نزدیک عضله بوده و تست مثبت است. Obturator sign در حالت طاقباز، زانوی راست خمیده را به داخل می چرخانیم، چنانچه این عمل موجب درد هیپوگاستر شود آزمون مثبت در نظر گرفته می شود. Rovsing sign چنانچه با فشار بر LLQ درد در RLQ ایجاد شود علامت راوزینگ که نشانه تحریک صفاق است، مثبت می شود. سونوگرافی فشاری تدریجی روش دقیق تشخیص می باشد. از لاپاروسکوپی در افتراق آپاندیسیت از بیماری های حاد زنان استفاده می شود. بر اساس معیارهای آلوارادو احتمال آپاندیسیت قابل بررسی می باشد.....

پست های اخیر از بهروز محسنی :
 عوارض الکل
بهروز محسنی 1395.05.11
 خندبدن
بهروز محسنی 1395.05.08
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب