کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

بهبود حافظه ی سلولهای بتا


محققان قادر به توضیح دقیق تاثیر حذف صبحانه بر پیک قند خون نیستند اما استدلال آنها اینست که سلولهای بتا در پانکراس، حافظه ی خود را به دلیل زمان طولانی بین وعده ی شام و نهار روز بعد از دست می دهند. به عبارت دیگر نقش حیاتی خود را فراموش می کنندبنابراین پس از صرف نهار مدت زمان بیشتری طول می کشد تا این سلولها افزایش قندخون را متوجه شده و به آن پاسخ دهند. به همین دلیل پاسخ به افزایش قندخون کاهش یافته و با تأخیر صورت می گیرد که نتیجه ی آن افزایش بسیار زیاد مقدار قند خون در طول روز خواهد بود. نظریه ی دیگر اینست که ناشتا بودن برای مدت طولانی، اسیدهای چرب موجود در خون را تا وعده ی غذایی بعدی افزایش می دهد، این موضوع موجب می گردد اثر بخشی انسولین در کاهش قند خون کاهش یابد.


پرفسور باکوبویچ می گوید: ما به افراد مبتلا به دیابت نوع 2 قویاً توصیه می کنیم وعده ی صبحانه ی خود را حذف نکنند زیرا حتی اگر آنها در خوردن نهار یا شام زیاده روی نکنند، حذف صبحانه موجب آسیب جدی به عملکرد سلولهای بتا شده ومنجر به افزایش قند خون می گردد. محققان قصد دارند مطالعه ی مشابه ای را بروی بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 انجام دهند.


منابع:


http://www.diabetes.co.uk/news/2015/jul/skipping-b...

  , ,  و 20 بقیه این را می پسندند
TOP