کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

مطالعات حاکی از آن است که کمبود ویتامین D در بیماران دچار مشکلات کلیوی که در حال دیالیز هستند شیوع زیادی دارد. این کمبود تقریبا در سرتاسر جهان در بین بیماران همودیالیزی مزمن بویژه در بیماران End-stage renal disease (ESRD) وجود دارد.علل کمبود ویتامین D در این بیماران عدم مواجهه با نور، کاهش دریافت مواد غذایی حاوی ویتامین D و افزایش سن است، علاوه بر این در این بیماران بویژه در بیماران ESRD توانایی کلیه در تبدیل ویتامین D  به شکل فعال آن یعنی ۱,۲۵-(OH)۲D۳ کاهش یافته است.
ویتامین D باعث کاهش پروتئینوری شده و تاثیرات مثبتی بر عملکرد کلیوی دارد همچنین مشخص شده است این ویتامین با افزایش جذب کلسیم، تعادل بین کلسیم و فسفر را حفظ کرده و در ترشح هورمون پاراتیروئید (PTH) و جلوگیری از هیپرپاراتیروئیدیسم موثر است.

در نتیجه در بیماران دچار مشکلات کلیوی می توان با استفاده از مکمل های ویتامین D از عوارض ناشی از کمبود آن جلوگیری کرد اما باید میزان کلسیم خون جهت جلوگیری از افزایش کلسیم خون (هیپرکلسمی) بررسی شود.

کلمات کلیدی: ویتامین D
TOP