کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

کوروناویروس چیست؟
•خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که هفتمین رده جدید آن در شهر
ووهان چین پیدا شده است .
•مرکز شروع طغیان آن در اثر حضور یا کار در بازار عمده فروش ماهی
و غذاهاي دریایی در ووهان چین بوده است


علایم ابتلا به این ویروس چیست؟
•علایم شایع : تب، سرفه، کوتاهی تنفس، علایم گوارش، اسهال
•علایم در موارد شدید : عفونت ریه ) پنومونی( ،سندرم تنفسی حاد
شدید، نارسایی کلیه


چه کسانی بیشتر مستعد ابتلا هستند؟
•سالمندان
•افراد داراي بیماري زمینه اي مثل دیابت، بیماري هاي قلبی
•خانم هاي باردار
•کودکان


آیا انتقال فرد به فرد امکان پذیر است؟
•راه هاي احتمالی انتقال
•انتشار از راه هوا
•تماس نزدیک با انسان مبتلا
•دست زدن به وسایل آلوده


آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم؟
•استفاده از ماسک به تنهایی باعث محافظت نمی شود. باید حتما
بهداشت دست و بهداشت تنفسی را رعایت کنید.
•صرفا در این موارد استفاده از ماسک توصیه می شود:
•زمانی که علایم تنفسی) سرفه یا عطسه( دارید
•از فرد مبتلا به این بیماري مراقبت می کنید
•مبتلا به این بیماري هستید


چه مدت زمانی ویروس بر روی سطوح زنده می ماند؟
•هنوز مشخص نمی باشد که ویروس کورونا ویروس چه مدت بر روي
سطوح زنده می ماند.
•اطلاعات فعلی نشان می دهند که براي چدن ساعت این ویروس بر
روي سطوح زنده می مانند.
•مواد شستشودهنده مثل وایتکس می تواند ویروس را از روي سطوح از
بین ببرد.


آیا آنتی بیوتیک برای درمان بیماری موثر است؟
•خیر
•آنتی بیوتیک ها برروي ویروس ها تاثیري ندارند.
•کوروناویروس جدید یک ویروس است و بنابراین آنتی بیوتیک روي آن
اثري ندارد.


آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد؟
•تاکنون واکسن یا داروي ضد ویروس براي درمان این دسته از ویروس
ها یافت نشده است. درمان علامتی است.
•اگر می خواهید خودتان را از بیماري محافظت کنید باید به اصول
بهداشت تنفسی و بهداشت دست و عدم تماس نزدیک با فرد بیمار
پایبند باشد.


اصول پیشگیری از ابتلا به کورونا در مدارس
•آموزش دانش آموزان، اولیاء و مربیان ، کارمندان در زمینه چگونگی
محافظت درمقابل کورونا
•برنامه ریزي و هماهنگی اقامت در منزل افراد بیمار در هنگام بروز
علایم بیماري
•برنامه ریزي جهت جایگزینی کارمندان/ معلمان/ اساتید بیمار با افراد
سالم
•تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان به رعایت آداب تنفسی
)پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه با استفاده از دستمال
کاغذي و دفع بهداشتی آن ، استفاده از چین آرنج به منظور پوشاندن
دهان و بینی، و ...(


•تامین وسایل و تجهیزات بهداشتی و نظافتی به میزان کافی)دستمال
کاغذي، حوله کاغذي، مواد ضد عفونی کننده و ...(
•تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان به شستشوي مداوم دستها
با آب و صابون حداقل به مدت 20 تا 30 ثانیه
•تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان در زمینه عدم دست زدن به
چشم ها ، بینی و دهان در هنگام بیمار بودن در زمانی که دستها آلوده
هستند.


ضدعفونی و گندزدایی مداوم محل هاي تردد و توقف در اماکن
آموزشی
•آموزش فراگیران آموزشی و دانش آموزان ، کارمندان، اولیاء در زمینه
اقدامات لازم در هنگام مبتلا شدن به بیماري در دستورکار جدي قرار
گیرد
•افزایش آگاهی در زمینه علایم بیماري،علایم هشداردهنده وخامت بیماري،
گروههاي پرخطر از نظر بیماري آنفلوانزا، موارد ارجاع فوري بیماران


•جداسازي افراد بیمار از سایرین تا زمانی که به منزل یا پزشک مراجعه
می کنند)جانمایی محل یا تعیین"اتاق تحت مراقبت" در مدرسه(
•برنامه ریزي و اجراي کمپین هاي آموزشی در مراکز و اماکن آموزشی
•کمپین آموزشی شستشوي دست ها
•کمپین آموزش آداب بهداشتی تنفسی


آموزش عادات بهداشتی به منظور پیشگیري از آنفلوانزا و کورونا و
بیماریهاي تنفسی واگیردار:
•پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار)فاصله کمتر از یک متر،دست دادن و در
آغوش گرفتن، روبوسی کردن و..(
•اقامت در منزل در هنگام بیمارشدن
•پوشاندن دهان و بینی در هنگام عظسه و سرفه کردن ترجیحا با دستمال
کاغذي
•تمیز کردن و شستن دست ها در فواصل زمانی) بطور معمول پس از شستن و
یا ضدعفونی کردن دست ها بیش از 15 دقیقه تمیز نمی مانند


•اجتناب از لمس چشم ها، بینی ، دهان با دست هاي آلوده
•اجراي عادات خوب بهداشتی از جمله تمیز کردن و ضدعفونی کردن
سطوح در معرض تماس در منزل،محل کار، مدرسه، خواب
کافی،کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی،تغذیه مناسب و


•اجراي عادات خوب بهداشتی از جمله تمیز کردن و ضدعفونی کردن
سطوح در معرض تماس در منزل،محل کار، مدرسه، خواب
کافی،کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی،تغذیه مناسب و
تعطیل کردن مرکز آموزشی :
•در هنگام شناسایی و گزارش و تایید طغیان بیماري تنفسی اقدامات زیر
توصیه اکید می گردد:
•تصمیم به تعطیلی مرکز آموزشی در ستاد استانی و ستاد شهرستانی کارگروه سلامت و
امنیت غذایی با حضور کلیه اعضا اتخاذ می گردد.
•در صورتی که بیش از 15 درصد جمعیت انسانی هر کلاس یا مدرسه در طی مدت 3
روز متوالی دچار بیماري آنلوانزا یا سایر بیماري هاي تنفسی گردند، تعطیلی کلاس یا
مدرسه در دستور کار ستاد قرار می گیرد
در مدارس و سایر مراکز تجمعی آموزشی با مشاهده بیماري آنفلوانزا یا
درصد جمعیت انسانی هرکلاس در طی مدت 15 بیماري شبه آنفلوانزا در
حداقل 3 روز متوالی، تعطیلی کلاس مربوطه به مدت حداقل 7 روز توصیه
می شود.
•در مدارس و سایر مراکز تجمعی آموزشی با مشاهده بیماري آنفلوانزا یا
بیماري شبه آنفلوانزا در حداقل 15 درصد جمعیت انسانی هر کلاس در طی
مدت 3 روز متوالی و در بیش از 2 کلاس، تعطیلی مدرسه یا مجتمع آموزشی
به مدت حداقل 7 روز توصیه می شود.


 


چگونه از خود محافظت کنیم؟


 


 


 


 


 


 

TOP