کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

سمعک WIDEX DREAM 440


 دارای انواع سمعک های داخل گوشی و پشت گوشی


دارای ۱۵ کانال و ۱۵ باند فرکانسی برای توزیع بهتر صدا


دارای میکروفون های تک جهتی و چند جهتی برای استفاده در انواع محیط ها


دارای سیستم عادت پذیری بیمار به سمعک با گذشت زمان


استفاده از پوشش نانو در در باتری برای جلوگیری از رطوبت


ارتباط دوگوشی و هشدار قطع این ارتباط حین استفاده


آلارم هشدار دهنده برای شنوایی شناس جهت بررسی های دوره ای


پوشش دهی تا محدوده ۱۰۵ دسی بل افت شنوایی در مدل پشت گوشی


پوشش دهی کم شنوایی تا محدوده شدید با استفاده از داخل گوشی ها


سمعک WIDEX DREAM 330


دارای انواع مدل های داخل گوشی و پشت گوشی


دارای ۱۰ کانال و ۱۰ باند فرکانسی مختلف برای تنظیم بهتر


توانایی ایجاد شنوایی دوگوشی با استفاده از دو سمعک


دارا بودن بیش از ۸۰ مدار پردازشگر آنالیز صدا


توانایی اجرای برنامه های مختلف شنیداری


استفاده از سیستم فضایی گوش برای جهت یابی منبع صدا


حفاظت شنیداری با استفاده از ممانعت از ورود اصوات ناگهانی


برنامه مدیریت وزوز با استفاده های از پوشش های نویزی


تمرکز بر گفتار با استفاده از حذف نویزهای مزاحم در محیط های مختلف


ایجاد صدای واضح با استفاده از سازگاری خوب با ادیوگرام


مدارهای مهاری قوی ضدسوت و فیدبک در انواع سمعک ها


انتقال فرکانسی بالا به پایین در مناطق فرکانسی مرده حلزونی


سازگار شدن تدریجی سمعک ویدکس با استفاده از افزایش آرام تقویتی


سمعک WIDEX DREAM 220


دارای انواع مدل های داخل گوشی و پشت گوشی


دارای ۵ کانال و ۵ باند فرکانسی مختلف برای تنظیم بهتر


توانایی ایجاد شنوایی دوگوشی با استفاده از دو سمعک


دارا بودن بیش از ۶۰ مدار پردازشگر آنالیز صدا


توانایی اجرای برنامه های مختلف شنیداری


استفاده از سیستم فضایی گوش برای جهت یابی منبع صدا


حفاظت شنیداری با استفاده از ممانعت از ورود اصوات ناگهانی


برنامه مدیریت وزوز با استفاده های برنامه ZEN


تمرکز بر گفتار با استفاده از حذف نویزهای مزاحم در محیط های مختلف


ایجاد صدای واضح با استفاده از سازگاری خوب با ادیوگرام


مدارهای مهاری قوی ضدسوت و فیدبک در انواع سمعک ها


سازگار شدن تدریجی سمعک با استفاده از افزایش آرام تقویتی


انتقال فرکانسی بالا به پایین در مناطق فرکانسی مرده حلزونی


سمعک WIDEX DREAM 110


انواع سمعک ویدکس


دارای انواع مدل های داخل گوشی و پشت گوشی


وایرلس در رده قیمتی پایین


دارای ۳ کانال و ۳ باند فرکانسی مختلف برای تنظیم بهتر


دارا بودن بیش از ۵۰ مدار پردازشگر آنالیز صدا


توانایی اجرای برنامه های مختلف شنیداری


برنامه مدیریت وزوز با استفاده های برنامه ZEN


انتقال فرکانسی بالا به پایین در مناطق فرکانسی مرده حلزونی


 


 


 

TOP