کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

شنوایی طبیعی


شنوایی یکی از حس های مهمی است که باعث رشد زبان و گفتار می شود. اگر انسانی شنوایی نداشته باشد قادر به صحبت کردن در آینده نخواهد بود. ارزیابی سطح شنوایی به صورت طیفی انجام می پذیرد بنابراین این محدوده برابر با 15 دسی بل آستانه شنوایی می باشد. لذا اگر فردی آستانه شنوایی 15 دسی بل یا کمتر داشته باشد دارای حساست شنوایی نرمال است و هر میزان آستانه از این مقدار بیشتر شود فرد دارای مشکل کم شنوایی است. نکته قابل ذکر این است که ممکن است فردی دارای آستانه شنوایی طبیعی باشد ولی اختلال شنوایی هم داشته باشد در این موارد منشاء مشکل مربوط به ساختارهای مرکزی شنوایی است که برای ارزیابی آن باید آزمون های تخصصی شنوایی انجام داد.


میزان کم شنوایی


کم شنوایی یعنی اینکه شنوایی در حدی است که می توان با سمعک آن را جبران کرد اما ناشنوایی یعنی هیچ شنوایی قابل تقویتی ندارد و تنها راه درمان این اختلال کاشت حلزون است. به دنبال صدمه دیدن دستگاه شنوایی، دریافت و درک اصوات دچار نقصان می شود به این معنی که برای شنیدن صداها باید سطح شدت صوتی به اندازه ای افزایش یابد تا برای فرد قابل شنیدن باشد لذا با توجه به وسیع بودن محدوده شنوایی، مقادیر افت حاصله می تواند سطوح شدتی گسترده ای را در برگیرد. استاندارهای موجود بر اساس سطح آستانه بدست آمده، طبقه بندی مشخصی را در نظر می گیرد که بر اساس آن می توان سطح شنوایی فرد را تعریف کرد. لذا میزان کم شنوایی علی رغم علت آن به این صورت تقسیم بندی می شود :


1- شنوایی طبیعی (Normal): آستانه شنوایی در محدوده 15 دسی بل HL و پایین تر از آن است.


2- افت شنوایی خفیف (Slight): آستانه شنوایی 25-16 دسی بل HL


3- افت شنوایی ملایم (Mild): آستانه شنوایی 40-26 دسی بل HL


4- افت شنوایی متوسط (Moderate): آستانه شنوایی 55-41 دسی بل HL


5- افت شنوایی متوسط-شدید (Moderately_Severe): آستانه شنوایی 70-56 دسی بل HL


6- افت شنوایی شدید (Severe ) : آستانه شنوایی 90-71 دسی بل HL


7- افت شنوایی عمیق (Profound): آستانه شنوایی بالاتر از 90 دسی بل HL


 


توصیه پایانی: احساس کم شنوایی به صورت واقعی نمی تواند مبین شدت و حدت کم شنوایی باشد لذا برای ارزیابی صحیح میزان شنوایی باید به کلینیک های شنوایی شناسی مراجعه کنید.


خوب بشنوید خوب زندگی کنید


سمعک تهران صفیر


دکتر ولدبیگی


 


منبع :


https://tehransafir.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d...

   این را می پسندند
TOP