کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

پیرگوشی:


پیرگوشی افت شنوایی به علت افزایش سن است. طبق آخرین تحقیقات در این حوزه، بالای 50 سال احتمال کاهش شنوایی یا پیرگوشی وجود دارد. رایج ترین تغییری که با گذشت زمان رخ می دهد، بروز تغییر درعملکرد گوش داخلی می باشد که احتمالا حساسیت شنوایی وتوانایی پرازش گفتاررا تحت تاثیرقرار می دهد ودرنتیجه این افراد نیازمند مداخلات توانبخشی می شوند. کم شنوایی وابسته به سن یا پیرگوشی، دارای علت ها وعلائم مختلفی می باشد.


 برای اکثریت بزرگسالان، شروع کم شنوایی تدریجی است که درطول مدت پانزده تا بیست سال قبل از نیاز به اقدام اصلاحی پیشرفت کرده است. کم شنوایی ایجاد شده به علت پیرگوشی معمولا: دائمی، دوطرفه وحسی_عصبی است. از نظر تغییرات شنوایی، به طورتیپیک ابتدا فرکانس های بالا آسیب می بینند و به تدریج به سایر فرکانس ها هم سرایت می کنند. وضعیت های منجر به کم شنوایی در بزرگسالان، ابتدا به صورت یک اثر فیلتری روی سیگنال های شنوایی ورودی عمل می کند که روی درک گفتار روزمره تاثیر بسزایی می گذارد.  بروز کم شنوایی فرکانس بالای شیب دار در بزرگسالان منجر به مشکل درتشخیص تمایز بین واج ها می شود که باعث نامفهوم شدن کلی کلمات می شود.


 


 با گذشت زمان به دلیل تحلیل فیزیولوژیک طبیعی کل سیستم شنوایی، این مشکل افزایش می یابد. همزمان باوقوع این مشکلات، شکایات  معمول بیمار این است که می تواند بشنود اما پیام های گفتاری را نمی فهمد. تعدادی عوامل موثر زیادی در ایجاد کم شنوایی وابسته به سن مداخله می کنند. این عوامل شامل فاکتورهای بیولوژیکی و ژنتیکی، قرارگیری درمعرض نویز، برخورد با عوامل اتوتوکسیک و برخی وضعیت های پزشکی می باشند. مواردی ازقبیل آتروفی ارگان کورتی ویا استریاوسکولاریس، کاهش نورون های حلزونی، کاهش عروق خونی وتحلیل سایرساختارها ممکن است منجربه کم شنوایی با درجات واشکال مختلف شود. تمایزگفتار ضعیف به خصوص درحضور نویز زمینه ازعلائم معمول است.


کلام پایانی: استفاده از سمعک برای جلوگیری از افزایش کم شنوایی و نیز جلوگیری از مشکلات شناختی توصیه می شود.


خوب بشنوید خوب زندگی کنید


سمعک تهران صفیر


دکتر ولدبیگی


 


منبع:


 

TOP