کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

درمان پیرگوشی


به کم شنوایی ناشی از سن پیرگوشی گفته می شود. زمانی که کم شنوایی باعث مشکلات ارتباطی شود، به طور بالقوه کیفیت زندگی راکاهش می دهد. این کم شنوایی به خصوص در درجات شدید تا عمیق ممکن است تاثیر مخرب و وسیعی روی سلامت جسمی، آسایش عاطفی و روانی، ارتباط اجتماعی، روابط خانوادگی، عزت نفس و حتی روی عملکرد کاری افراد، داشته باشد. این نتایج منفی کم شنوایی روی کیفیت زندگی ممکن است با کاربرد موفق پروتزهای شنوایی (مثل سمعک، تجهیزات قابل کاشت و وسایل کمک شنیداری) و شرکت دربرنامه های توانبخشی کاهش یابند.


دربین گزینه های مدیریت کم شنوایی زمانی که تجهیزات پروتزی مطلوب باشند، اولین گزینه مورد توجه، استفاده از سمعک می باشد. با این حال میزان پذیرش واستفاده ازسمعک به طورحیرت آوری اندک است. در بین بزرگسالان با آسیب شنوایی، کمتراز یک چهارم آنها دارای سمعک هستند وتعداد خیلی کمتری نیز به طورمنظم ازسمعک شان استفاده می کنند. علاوه براین، بیش از80% همه تجهیزات شنوایی متعلق به بزرگسالان 65 ساله و بالاتر می باشند و متوسط سن کاربران جدید سمعک 70 سال می باشد.


به طورمعمول افرادی که پیشنهادات برای استفاده ازتقویت کننده را نمی پذیرند، هنوز باور نکرده اند که کم شنوایی آنها به اندازه ای شدید شده که آنها باید ازسمعک استفاده کنند. عامل دیگری که روی کاربرد سمعک تاثیر می گذارد، حمایت اجتماعی می باشد؛ عواملی چون تشویق ازطرف همسر، خانواده، پزشک وادیولوژیست به طور قوی روی پذیرش تقویت کننده تاثیر می گذارند. درمقابل، بار مالی برچسب وابسته به استفاده ازسمعک ازعواملی هستند که اغلب به عنوان موانع کاربرد سمعک ذکرمی شوند. با این حال، گزارشات اخیر پیشنهاد می کنند  که هزینه ممکن است نسبت به عوامل مربوط به شخصیت، سلامت وآمارگیری ازاهمیت کمتری برخوردار باشد.


تفاوت های شخصیتی مثل اعتماد به نفس، برون گرایی واضطراب می توانند روی درک سمعک به عنوان یک عیب تاثیر داشته باشند. بزرگسالانی که به دنبال راه حل هایی برای مشکلات شنوایی شان هستند و هم چنین افرادی که از تقویت کننده استفاده می کنند، تمایل دارند که مسائل شان را با تحلیل و روشنگری حل کنند درنهایت اینکه آشنایی با کم شنوایی وکاربرد تقویت کننده نیز ممکن است روی تصمیم گیری برای پذیرش یا رد سمعک تاثیرداشته باشند.


 با وجود عوامل بسیاری که مانع از به کاربردن سمعک می شوند، برای افزایش پذیرش سمعک و هم چنین افزایش رضایت کاربران چه بایدکرد؟ مشخص است که ادیولوژیست ها باید تاثیرعوامل فیزیولوژیکی، اجتماعی وشخصیتی فرد را روی پذیرش وکاربرد تقویت کننده در نظر بگیرند. کاندیدهای استفاده ازسمعک باید انتظارات واقع بینانه با توجه به مزایا ومحدودیت های کاربرد سمعک داشته باشند. ابزارهای مشاوره همانند نتایج مورد انتظار از مقیاس مالکیت سمعک، می توانند برای بررسی انتظارات و بحث با بیمار به منظور تشویق به استفاده ازتقویت کننده، مفید باشند.


 انتخاب یک سمعک مناسب که راحتی وسهولت تنظیم را تضمین می کند، ضروری است. وجود چندین حافظه، میکروفون های directional ومدارهای تراکمی، ارتباط سمعک با موبایل ، کنترل بهتر سمعک ها توسط خود شخص و غیره...مواردی هستند که تا زمان اخیر در دسترس نبودند و می توانند به منظورتشویق بیمار برای استفاده ازسمعک به کار روند، اما این گزینه ها باید برای تطابق با نیازهای بیمار به دقت انتخاب شوند. اگرچه بیشتر افراد تکنولوژی های جدید راترجیح می دهند اما محدودیت های فیزیکی وشناختی ممکن است سودمندی این قبیل تجهیزات را کاهش دهند.


خوب بشنوید خوب زندگی کنید


سمعک تهران صفیر


دکتر ولدبیگی


منبع:


https://tehransafir.com/%d9%be%db%8c%d8%b1%da%af%d...

TOP