کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

این نوع سمعک ها هم جزو سمعک اتیکن  هوشمند است که به صورت داخل، پشت گوشی و حتی رسیور داخل کانال (RITE) وجود دارد. ویژگی های لازم برای انجام کاراهای روزانه بدون مشکل برای فرد کم شنوا فراهم میکند. ویژگی کلی این سمعک ها عبارتند از : • تنظیم اتوماتیک صدا در محیط های مخلف
 • سمعک هوشمند در رده پایه
 • دارای مدار حذف فیدبک و سوت ناشی از سمعک
 • دارای مدار حذف نویز باد
 • دارای اتصال اتوماتیک تلفن به سمعک (auto phone)
 • در رده سمعک های با قیمت مناسب

 • از دیگر سمعک های این کمپانی به شرح زیر است.
 •  
 • سمعک اتیکن Hit و Hit pro
 • در گروه پایه سمعک اتیکن قرار میگیرند و شامل سمعک های داخل گوشی و پشت گوشی می باشند. دارای قیمتی مناسب هستند. ویژگی های این نوع سمعک ها:
 •  
 • خرید سمعک اتیکن Hit و Hit pro
 • تنظیم اتوماتیک
 • سمعک هوشمند
 • دارای مدار حذف فیدبک
 • سازگار با FM
 • دارای مدار حذف نویز باد
 • دارای اتصال اتوماتیک تلفن به سمعک
 • در رده سمعک های با قیمت مناسب
 • سمعک اتیکن Ino و Ino pro
 • این نوع سمعک ها هم جزو سمعک اتیکن  هوشمند است که به صورت داخل، پشت گوشی و حتی رسیور داخل کانال (RITE) وجود دارد. ویژگی های لازم برای انجام کاراهای روزانه بدون مشکل برای فرد کم شنوا فراهم میکند. ویژگی کلی این سمعک ها عبارتند از :
 •  
 • تجویز سمعک اتیکن Ino و Ino pro
 • تنظیم اتوماتیک صدا در محیط های مخلف
 • سمعک هوشمند در رده پایه
 • دارای مدار حذف فیدبک و سوت ناشی از سمعک
 • دارای مدار حذف نویز باد
 • دارای اتصال اتوماتیک تلفن به سمعک (auto phone)
 • در رده سمعک های با قیمت مناسب
 • سمعک اتیکن Get
 • آخرین رده سمعک های پایه اتیکون است. به صورت داخل و پشت گوشی وجود دارد. افراد کم شنوایی که دنبال یک سمعک هوشمند و قیمت سمعک مناسب هستند می توانند از سمعک اتیکن استفاده کنند. داری مدار حذف نویز، و حذف نویز حاصل از باد است. دارای چهار کانال تنظیمی صدا، برای تنظیم دقیق تر صداهاست.
کلمات کلیدی: سمعک
TOP