کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

 


فرض کنید در خیابانی با دوست خود مشغول گپ و گفت و قدم زدن هستید و شما سمعکی از نوع هوشمند را استفاده می کنید. حال سمعک شما صدای رفت و آمد خودروها، صحبت آدم های اطراف شما، پاهای کسانی که از کنار شما رد می شوند غیره را حذف می کنند و در عوض گفتار دوست شما را تقویت می کند.


همچنین میکروفن های پشت سر شما را نیز قطع می کند تا صدای صحبت دوست خود را واضح تر متوجه شوید. سمعک های جدید تمام این کارها را به طور خودکار انجام می دهد و تمام این ویژگی های سمعک هوشمند باعث ایجاد آرامش در شما، زمان گفت گو و تعامل با دیگران می شود.


کلام پایانی


سمعک ها مدام در حال ارتقاء از نظر تکنولوژی هستند سمعک تهران صفیر از یک کمپانی حتما یک امتیاز ویژه نسبت به تکنولوژی به کار رفته در سمعک های قبلی دارد. توصیه می شود در صورتیکه در شرایطی قرار دارید که باید از سمعک گوش استفاده کنید به علت در ارتباط بودن سمعک با سلامت، از سمعک های با تکنولوژی بهتر و جدیدتر استفاده کنید.


 

کلمات کلیدی: سمعک
TOP