کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

شكستگی های افقی Transverse


صدمه به مجرای شنوايی داخلی مي تواند، منجر به آسيب اعصاب هفتم و هشتم مغزي شود. ميزان درگيري عصب صورتي در موارد شكستگي قاعده جمجمه حدود ۷ تا ۴۵ درصد برآورد شده است.  اعصاب ششم، سوم و دوم مغزي نيز در اين شرايط شكستگي، ممكن است دچار آسيب شوند. خروج اجزاء مغزي به سمت مجراي شنيداري خارجي ناياب هستند. اما در صورت وجود، علامتي بر شكستگي درگير كننده استخوان گيجگاهي است. به دنبال صدمه ديدن عصب كورداتيمپانی، قوه چشايی دو سوم جلوي زبان، از دست مي رود. غشاء تيمپاتيك و محتويات گوش مياني  معمولا در شكستگي ها درگير مي شوند. کم شنوایی از نوع حسي ـ عصبي است. اگر شکستگی فقط در گوش ميانی باشد در اين حالت كاهش شنوايي فقط انتقالي باشد. وزوز گوش معمولا گزارش مي شود.


 


در سایت تهران صفیر برای آشنایی بیشتر با انواع سمعک و برندهای گوناگون، مقالات جامعی نوشته شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله سمعک ویدکس را مطالعه نمایید.


 


 


 


اتوایمیون از بیماری های گوش داخلی


کم شنوایی گوش داخلی که جزو بیماری های گوش داخلی می باشد، قابل مشاهده در موارد بروز بيماری اتوايمون است. به صورت دو طرفه، غير قرينه، پيشرونده و حسی ـ عصبی بروز می كند. همچنین برای آشنایی با سمعک اینترتون به بخش مقالات سایت تهران مراجعه نمایید.


 

کلمات کلیدی: سمعک
TOP