کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

مثالی از یک TTS و تغییرات سطح صدا


مثلا شما بعداز یک روز پرمشغله در یک بزرگراه پرسروصدا درحال گوش دادن به موسیقی با صدای نسبتاً بلند هستید، و به سمت خانه حرکت می کنید. ماشین را در پارکینگ می گذارید، و شب استراحت می کنید. صبح روز بعد، شما ماشین را روشن کرده،  و ضبط با صدای بلند روشن می شود. شما از صدای بلند موسیقی تعجب می کنید! با اینکه اینجا شب گذشته این سطح از صدا اصلا برایتان بلند نبوده است.


چرا آن صدا در صبح بسیار بلندتر بود؟ شما یک TTS را هنگام رانندگی به طرف خانه تجربه کرده اید، شما صدای موسیقی را مرتباً در طول سفر برای حفظ بلندی صدا در یک سطح ثابت، افزایش داده اید، گوش خسته ی شما، صدای بلند موسیقی را به راحتی در عصر هنگام می شنود. اما گوش استراحت کرده،صدا را بسیار بلند درک می کند.


تغییرات سطح صدا کم شنوایی گوش


تغییرات آستانه ی دائمی کم شنوایی گوش


PTS ها یا تغییرات دائمی آستانه وقتی اتفاق می افتند، که TTS کاملاً بازسازی نشده باشد. بازسازی یک تغییر آستانه موقتی TTS همیشه،در حدود یک هفته طول می کشد، اگر این تغییرات حساسیت شنوایی بعد از مواجهه با صدا، برای مدت بیش از ۴ هفته ثابت بماند، PTS  اتفاق می افتد.


تغییرات آستانه دائمی و کم شنوایی گوش ناشی از نویز یا سروصدا


در تعاریف جدید این عملکردها « تغییرات آستانه دائمی ناشی از سروصدا » نامیده می شوند، و بصورت مخفف ” NIPTS ” نوشته می شوند. تیلور و همکارانش در سال ۱۹۶۵ آزمایشاتی انجام دادند، که نتایج این آزمایشات برای درک و یادآوری نقاط کلی و مهم در مورد NIPTS ناشی از مواجهه صدای شغلی به شنوایی شناسان بسیار کمک کرد. مهمترین نکته این است، که کاهش ها در ابتدا و اغلب برای فرکانس آزمون KHz 4 ظاهر می شود. و برای تمام زمانهای مواجهه،کاهش ها در KHz 4 بیشترین بود.


ناچ یک ویژگی ثانویه برای کم شنوایی گوش ناشی از نویز


در بررسی های شنوایی سنجی ، یک ناچ noch) Khz-4) دیده می شود، و معمولاً در بیماران با NIHL دیده می شود. در نظر داشته باشید که “ناچ”  نباید شخصی در نظر گرفته شود؛ و نباید آنرا یک ناچ “سروصدا”  نامید. داده های گروهی به روشنی نشان می دهند، که کاهش شنوایی به سرعت برای مدت زمانی مواجهه بیشتر از ۲۰-۱۵ سال افزایش می یابد، اما برای مدت زمانهای طولانی تر مواجهه کمتر تغییر می یابد. یک نکته مهم پایانی از این داده ها این است ، که پیشرفت کاهش


شنوایی در فرکانس های پایین تر (KHz 2- Hz250)


بسیار آهسته تر و خطی تر نسبت به کاهش در فرکانس های بالا می باشند.

TOP