کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از
طالعات جدید نشان می دهد هورمون می تواند به محافظت از مغز نوزادان نارس کمک کند. به گزارش خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران، یک مطالعه جدید نشان داده است که استفاده از هورمون اغلب به منظور کاهش نیاز به تزریق خون ممکن است از آسیب های مغزی در نوزادان نارس تیز جلوگیری کند.

یک مطالعه در مجله انجمن پزشکی آمریکا نشان می دهد، هورمون اریتروپویتین (EPO)، مسئول تحریک تولید سلول های قرمز خون است و می تواند زمانی که به نوزادان نارس در مدت کوتاهی پس از تولد داده می شود سودمند باشد.

دانشمندان با بررسی 500 نوزاد بین 26 و 31 هفته که در سوئیس به دنیا آمدند دریافتند نوزادان قبل از 32 هفته از بارداری با خطر مواجهه با آسیب های مغز و رشد ناقص مغز روبرو هستند و پزشکان در زمان اسکن مغز نوزادان تحت درمان با EPO و کاهش خطر آسیب مغزی پس از سه دوز هورمون یافت دریافتند که تفاوت 14 درصد بین میزان آسیب به ماده سفید مغز در نوزادان نارس در زمان قبل و بعد از درمان وجود دارد.

این اولین بار است که از اثرات مفید این هورمون EPO در مغز نوزادان نارس نشان داده شده است و محققان خواستار آزمایش های بالینی وسیع تری از هورمون برای درمان کم خونی نوزادان هستند.
  , ,  و 16 بقیه این را می پسندند
TOP