تشخیص جنسیت جنین از خون مادر از هفته 8 بارداری

44

آیا می دانید که بیش از 4 سال است که آزمایشگاه پارسه تست تشخیص جنسیت جنین از روی خون مادر را از هفته هشتم بارداری به بعد انجام می دهد و بیش از 92% موارد انجام شده تست با نتیجه جنسیت نوزاد مطابقت داشته است؟

پست های اخیر از آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه :
 تشخیص جنسیت جنین از خون مادر از هفته 8 بارداری
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه 1393.08.09
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب