ایام سرما خوردگی فقط شربت عسل بنوشیم خوب وکنترل میشه

50

امام صادق : ماسردی را باگرمی درمان می کنیم ...


درهنگام سرماخوردگی سردی واسیدبدن بالااست با شربت عسل که گرم وخشک است درمان میشه لذا اب لیموشیرین وشیرنوشیدن وسوپ اشتباه است تا دوماه مانع خووب شدن انسان میشه


اگرشربت عسل را جرعه جرعه بنوشیم هر4ساعت به 4ساعت یک لیوان کفایت میکند


یک قاشق عسل درکمی اب ولرم حل می کنیم بقیه لیوان اب خنک تا خوش طعم شود

پست های اخیر از هاشم،هاشم :
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب