مضرات چای نوشیدن برای کلیه

80

 


http://nooredel.blogfa.com/


 


اولین چیزی که به کلیه صدمه میزند چای است وقتی چای زیاد مینوشید دفع زیاد میشود کلیه ها سلولهای اپیتریالشان که سنگ فرش شدند فعالیتشان زیاد که باشد از کار می افتند


 

پست های اخیر از هاشم،هاشم :
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب