زمستان فصل بارداری است

94

نیترات سرطان زاست

پــژوهـشگـران دریـافتنـد کـه خطـر نـابهنجـاری‌هـای مادر زادی، نوزادان مادرانی که در فصول بهار و تابستان باردار می‌شوند (دو فصلی که در آن همواره افزایش میزان آفت کش‌ها بر روی سطح آب وجود داردسموم دفع آفات نباتی که [دربهار به درختان پاشیده میشود تا 3ماه روی اب می ماند به همین خاطرابتلا  سرطان درشمال ایران که دراینگونه اب ها شنا میکنند بیشتراست سرطان وسموم رابطه مستقیم دارند سال گذشته یک کشاورز که سرطانش با زنده خوری وطیبات خوری درمان شده بود پس ازورود به انبار سموم دفع افات نباتی درجا غش کرد وحالش بد شد وسپس فوت کرد ]) را بیشتر از دیگر مادران تهدید می‌کند. در این طرح تحقیقاتی، 30 میلیون و 100 هزار نوزاد متولد شده در آمریکا طی سال‌های 1996 تا 2002 مورد مطالعه قرار گرفتند و در پایان، تیم تحقیقاتی یک رابطه قوی بین افزایش نابهنجاری‌های مادرزادی در میان نوزادان مادران یاد شده و افزایش سطح نیترات‌ها، آترازین و دیگر آفت کش‌ها در سطح آب در فصول یاد شده را کشف کردند. بسیاری از این مواد شیمیایی از جمله علف‌کش‌های آترازین که در اروپا مصرف آن ممنوع و در آمریکا رواج دارد، برای جنین خطرناک تشخیص داده و بیش از نیمی از 24 نابهنجاری مادرزادی شناخته شده نظیر سندرم داون، لب شکری، پاچنبری و اسپاینا بیفیدیا، به استفاده از این آفت کش‌ها نسبت داده شدند. ( پنج شنبه,20 فروردین,1388آفتاب یزد)

پست های اخیر از هاشم،هاشم :
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب