کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

بازنمایی پیوسته شنوایی دوگوشی زمانی اتفاق می افتد، که ITDs در قشر مغز از میلی ثانیه به میکرو ثانیه کاهش یابد. کوچکترشدن ITDs باعث می شود که از موقعیت فضایی منبع مولد صوت تصاویر دقیقی خلق شود. حال اگر نسبت ITDs در قشر مغز بزرگتر شود و نسبت تاخیر زمانی مسیرهای همان طرفی به دیگرطرفی افزایش یابد؛ تصاویری که از منبع مولد صوت ایجاد می شود، وضوح کمتری خواهد داشت.


 


در دستگاه شنوایی انسان، حساسیت به  lTD L در مجموعه زیتونی فوقانی (SOC) به وجود می آید. از soc  به سمت مراکز عصبی بالاتر مدوله می شود. و دقیق ترین عملکرد lTD در تالاموس بوجود می آید و به وسیله نرون های قشری اصلاح می شود. در مراکز عصبی، نسبت تاخیر زمانی پیامهایی که الیاف همان طرفی یا دیگر طرفی منتقل می شود، پایین تر از تالاموس ۲٫۸~ می باشد. این نسبت در تالموس و قشر مغز ۱٫۸~ است. اگر پیامهایی که از مسیرهای همان طرفی و دیگرطرفی به سمت قشر مغز انتقال می یابند، نشان دهنده توازن بیشتر اطلاعات عصبی باشند، این نسبت به عدد یک نزدیکتر می شود. تاجاییکه در محور مرکزی قشر مغز این نسبت حالت خطی می یابد؛ و به کمترین مقدار خود می رسد.


 


بازنمایی پیوسته شنوایی دوگوشی


 


برند های مختلف سمعک نامریی: سمعک زیمنس


 


عوامل تاثیرگذار بر شنوایی دوگوشی


عواملی مثل ابعاد محیط، تعداد منابع صوتی زمینه‌ای،ارتعاشات مکرر صوت از سطوح انعکاس‌دهنده صوت، بر تعامل بین شنوایی دوگوشی اثر می‌گذارد. همانطور که محورهای بزرگ lTD  در جهت یابی منبع مولد صوت موثر هستند، عملکرد تجمعی به پردازش زمانی اطلاعات lTD منتهی می شود. اثرسايه ای سر در فركانسهای پايين، ۹۰درجه كاهش مي يابد؛ و شدت صدای دريافتی در دوگوش عملا در پايين ترين فركانسها برابر می شود.


 


مشخصات انواع برندهای سمعک نامریی را ما در سایت تهران صفیر قرار داده ایم؛ درادامه می خواهیم درباره سمعک ویدکس ببیشتر بدانیم.


 

   این را می پسندند
TOP