کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از
خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/06
پس از گذشت نزدیک به 10سال از ربوده شدن پزشک کرمانی و دستگیری مجرمان، در مراسم روز پزشک، پزشک متخصص کرمانی گروگان گیران خود را بخشید. حدود ۱۰ سال از ربوده شدن وی می گذرد که با استمداد خانواده متهمان و با پی گیری هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای اعلام رضایت، سرانجام در مراسم روز پزشک این گروگان گیران بخشیده شدند. معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با اعلام رضایت دکتر زهرا کامیابی گفت: این رضایت نه به دلیل فشارهای روانی و غیرمنطقی بلکه تنها به منظور پیش گیری از فروپاشی خانواده های متهمان اعلام شده است. دکتر عباس کامیابی عنوان کرد: این بخشش نوعی اقدام حکیمانه و مشفقانه مورد تایید از سوی جامعه پزشکی استان کرمان است. در خور توجه ویادآوری است چند سال قبل ربوده شدن و به گروگان گرفته شدن دکتر زهرا کامیابی پزشک متخصص کرمانی، تیتر صفحه حوادث روزنامه های کشور شد که پس از تلاش و پیگیری سازمان های مرتبط و همچنین طی عملیات اطلاعاتی گسترده ، وی آزاد شد و کلیه افراد مجرم دستگیر و تحویل مقام قضایی استان شدند.
TOP