کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از
در نیکاراگوئه ، به طور متوسط طول عمر مردانی که در مزارع نیشکر کار می کنند 49 سال است. ریشه این مرگ زودرس بیماری مزمن نارسایی کلیه است که همه گیر شده است. تحقیقات در این مورد نشان داده است که سموم محیطی و گرمای شدید باعث می شود که این کارگران بخش زیادی از آب بدن خود را از دست داده و دچار نارسایی کلیوی شوند
TOP