کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از
نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست(IJEST) وابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات موفق به کسب شاخص تاثیر (IF) معادل 794.1 شد که در زمره بالاترین شاخص IF در بین مجلات علمی و پژوهشی ISI کشور است. به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره کل روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، موسسه انتشاراتی Thomson Routers هر ساله فهرست شاخص تاثیر (IF) نشریات عضو مرکز Web of Science (WOS) را در ماه جولای ارائه می کند. بر اساس این فهرست با توجه به اطلاعات پایگاه(Journal Citation Report) JCR میزان خود استنادی نشریه IJEST به مقدار 11 درصد بوده و این در حالیست که در این سیستم پذیرش قابل قبول تا 20 درصد است.
براساس این گزارش، با توجه به وضعیت موجود ارزیابی جهانی شاخص تاثیر و وجود برخی از نارسائی های پدید آمده ناشی از خودارجاعی، ناشر جهانی تامسون رویترز عامل جدید دیگری به نام آیگن فاکتور (Eigen factor) را ابداع و در کنار (Impact factor) قرار داده است تا به تدریج و با تعالی علم و پژوهش در جهان، این عامل جدید که موجب رفع کلیه خود ارجاعات و نقاط ضعف ارزیابی موجود نشریات بین المللی است را جایگزین کند.
نشریه IJEST طبق این رده بندی جدید(آیگن فاکتور) نیز در مرتبه نخست کشور، در میان کلیه نشریات ISI ایرانی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، عامل مهم دیگر در این علم سنجی، معیار ارزش تاثیرگذاری مقالات است که نشریه IJEST در رده نخست این معیار نیز قرار دارد.
لازم به یادآوری است، نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست (IJEST) وابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات، با همکاری انجمن متخصصان محیط زیست ایران بیش از 10 سال است ، منتشر می شود که از سال 2012 تا کنون انتشار آن با همکاری ناشر بین المللی Springer انجام می پذیرد.
TOP