کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي تجهيزات پزشكي با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران در راستاي ايجاد ارتباط منطقي بين دانشگاه و صنعت و در جهت حمايت از پژوهشگران و فناوران تسهيلات اعطا مي كند.

به گزارش ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، دکتر محمدرضا منظم مدير دفتر همكاري صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن اعلام اين خبر افزود: در راستاي ايجاد ارتباط منطقي بين دانشگاه و صنعت و در جهت حمايت از پژوهشگران و فناوران حوزه تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي و طرح‌هاي پژوهشي كه امكان تجاري‌سازي محصول آنها وجود دارد، صندوق غير‌دولتي پژوهش و فناوري تجهيزات پزشكي با مشاركت معاونت پژوهشي دانشگاه تهران (۲۰درصدسهام)، معاونت پژوهشي وزارت بهداشت (۲۰درصدسهام ) و 17شركت توليدي و مهندسي پزشكي (۶۰درصدسهام) با هدف حمايت از اجراي طرح‌هاي جديد و فناوري‌هاي حوزه تجهيزات پزشكي راه‌اندازي شده است.
وی ادامه داد: بر‌اساس اساسنامه صندوق غير‌دولتي پژوهش و فناوري تجهيزات پزشكي اين شركت مستقل با اعطاي وام و تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي و تجاري‌سازي طرح‌هاي خاتمه يافته پژوهشي و فناورانه (بعد از نمونه‌سازي و دريافت استانداردهاي معمول و توليد نمونه‌هاي اوليه) و همچنين تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد، از اين طرح‌ها حمايت مي كند.
منظم در خصوص اولويت هاي صندوق در حمايت از طرح های پژوهشی گفت: طرح هايي كه آماده تجاري سازي و يا داراي ريسك كمتري براي تجاري سازي هستند، طرح هايي كه منجر به توليد محصولاتي خواهند شد كه جامعه به شدت به آن نياز دارد و يا داراي آمار بالاي واردات است، طرح هايي كه داراي توجيه مالي و اقتصادي، طرح هايي كه زود بازده و آماده ورود به بازار و همچنین طرح هايي كه نقشه اجرايي و راه كامل دارند؛ جزو اولویت های اعطای تسهیلات هستند.
وی خاطر نشان کرد: پژوهشگران و فناوران علاقه مند دانشگاه علوم پزشكي تهران مي توانند طبق ضوابط با ارسال درخواست خود در قالب فرم هاي مربوطه و نيز ارايه طرح كسب و كار به دفتر همكاري دانشگاه و صنعت از اين حمايت بهره مند شوند.
TOP