کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از
در تحليل اطلاعات 6 هزار و 997 زن که در فاصله سال‌هاي 2001 تا 2007 مبتلا به سرطان مهاجم پستان، توسط محققان فنلاندی انجام شده و تا سال 2012 پيگيري شدند، مشخص شد 75 درصد مرگ‌هاي ناشي از سرطان پستان در بيماراني رخ مي‌دهد که برنامه‌هاي غربالگري پستان و بيماري‌هاي آن را جدي نگرفته و در آنها شرکت نمي‌کنند.

به گزارش ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، به ‌نظر مي‌رسد موثرترين روش براي پيشگيري از مرگ ناشي از سرطان پستان، داشتن غربالگري منظم با ماموگرافي باشد.

به نقل از سایت Science Daily، مرگ و مير ناشي از اين نوع سرطان در زناني که به طور مرتب در برنامه‌هاي غربالگري مشارکت دارند، 5 درصد است، در حاليکه اين ميزان مرگ و مير در افرادي که برنامه‌هاي غربالگري روتين را جدي نمي‌گيرند، به 56 درصد مي‌رسد.

یه گفته محققان حتي ميان زناني که در دهه 50 و 60 عمر خود به سر مي‌برند و کانديد مناسبي براي غربالگري سرطان پستان محسوب مي‌شوند، افرادي از اين برنامه‌ها روگردان هستند. از اين‌رو، بايد توصيه به انجام ماموگرافي‌هاي روتين غربالگري ميان پزشکان نهادينه شود و آنها بيماران خود را تشويق کنند که به‌طور مرتب در برنامه‌هاي سلامتي شرکت فعال داشته باشند تا بيماران کمتري از سرطان پستان بميرند.
TOP