کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از
ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی برای بهبود وضعیت جسمانی اجازه استفاده از اکسیژن را دارند، اما افزودن گاز زنون به ترکیبی که ورزشکاران تنفس می‌کنند، از این پس غیرقانونی خواهد بود.
براساس گزارش BBC، متخصصان دوپينگ بايد براي تشخيص استفاده از گاز آرگون و زنون تست‌هاي ويژه‌اي طراحي كنند، زيرا از اين پس ستارگان ورزشي اجازه استفاده از اين گازها را حين ورزش نخواهند‌داشت.

آژانس مبارزه با دوپينگ جهاني، وادا، اين ممنوعيت جديد را اعلام كرده و اجرا خواهد‌كرد. اين آژانس مسئوليت انجام آزمايش‌هاي تشخيص استفاده از مواد انرژي‌زا در ميان ورزشكاران را به عهده دارد.

گفته مي‌شود تنفس اين گازهاي نجيب توسط ورزشكاران موجب افزايش رشد گلبول‌هاي قرمز خون و افزايش استقامت بدني ورزشكاران مي‌شود. با اين‌همه اگرچه اجراي اين قانون تاييد شده‌است،‌هنوز آزمايشي براي اثبات استفاده از اين گازها ارائه نشده‌است.
افزايش استقامتدر ورزشكاران توسط گازهايي كه از آنها در ساخت لامپ استفاده مي‌شود و يا از آن در جوشكاري بهره گرفته مي‌شود كمي دوراز ذهن به نظر مي‌آيد اما به گفته وادا شواهد كافي براي تاثير اين گازها در افزايش استقامت بدني ورزشكاران موجود است.
پيش از اين رسانه‌ها اعلام كرده‌بودند كه ورزشكاران روس در رقابت‌هاي بين‌المللي از اين گازها براي افزايش توانايي بدني خود استفاده مي‌كنند.
به نظر مي‌آيد استنشاق تركيبي از اكسيژن و زنون به دليل افزايش توليد پروتئيني به‌نام HIF1 در بدن مي‌تواند استقامت فرد را افزايش دهد. اين رويداد باعث تحريك روند توليد اريتروپويتين يا EPO كه وظيفه تنظيم‌سازي تعداد سلول‌هاي سرخ خوني را به عهده دارد شده و هرچه سلول‌هاي سرخ بيشتري توليد شوند، اكسيژن بيشتري در بدن جاري خواهد شد و توانايي ورزشكار افزايش خواهد‌يافت.
دوپينگ با استفاده از EPO مصنوعي طي 20 سال گذشته يكي از معضلات ورزش سالم بوده است. مبارزه عليه استفاده از اين تكنيك منجر به ابداع شيوه‌هاي ديگري براي افزايش توانايي ورزشكاران توسط دانشمندان ورزشي شد كه يكي از آنها تنفس گاز زنون و آرگون است.
اكنون كه استفاده اين دو گاز ممنوع اعلام شده‌است، وادا به ايجاد آزمايش‌هايي موثر براي تشخيص استفاده از اين گازها توسط ورزشكاران نيازمند است. وادا علاوه بر افزايش توانايي ورزشكاران، دليل ديگر ممنوعيت استفاده از اين دو گاز را احتمال ايجاد خطر‌هاي جسماني براي ورزشكاران عنوان كرده‌است.
TOP