کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از
به گزارش زیست آنلاین از ایسنا محمد میرزابیگی در این باره افزود: البته باید گفت که در این زمینه یک بخش از کار، خود مردم، یک بخش پرستاران و یک بخش وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت وظیفه قانونی خود را در قبال مردم و پرستاران انجام داد؛ به طوری که اکنون مبنا و جاده‌ای شفاف به این منظور تعریف شده است.

میرزابیگی ادامه داد: اکنون بابت ساماندهی خدمات "مراقبت در منزل" پرستاری زیرساخت‌های لازم تعریف شده و با ابلاغ بخشنامه مربوطه، جامعه پرستاری از محملی قانونی جهت ارایه این خدمات برخوردار خواهند شد.

وی تاکید کرد: پس از ابلاغ بخشنامه خدمات "مراقبت از منزل"، مردم نیز باید توجه داشته باشند که بر اساس آن چارچوب از افراد واجد شرایط استفاده کنند و سوء استفاده گران احتمالی از این موضوع را نیز به وزارت بهداشت گزارش دهند تا برخوردهای لازم با متخلفان صورت گیرد.

معاون وزیر بهداشت گفت: به محض ابلاغ بخشنامه، قطعا برای ارایه دهندگان خدمات مراقبت در منزل ابزار شناسایی تعریف خواهیم کرد و به این ترتیب هر کسی نمی‌تواند ادعای ارایه خدمات پرستاری در منزل داشته یا به این منظور دفتر کاری تاسیس کند. جهت ارایه این خدمات، قطعا فرد باید از معیارهای لازم برخوردار باشد. مردم نیز هنگام استفاده از این خدمات، ابتدا ابزارها و معیارهای اعلامی وزارت بهداشت را از فرد مربوطه طلب کنند.
کلمات کلیدی: پرستاری
TOP