کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از
نتايج يك مطالعه كه در نشست انجمن متخصصان بيهوشي امريكا اعلام شد، نشان مي‌دهد محلول دكستروز، در فرو نشاندن ترس بزرگ بيماران، زماني‌که مي‌خواهند وارد اتاق عمل شوند كه همانا تهوع و استفراغ پس از عمل است، كمك مي‌كند.

به گزارش ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، پیش از این نيز نشان داده شده بود كه تجويز كربوهيدرات خوراكي و مايعات وريدي قبل از جراحي، در كاهش اين علايم که به دنبال جراحي رخ مي‌دهد، مفيد هستند.

به نقل از سایتscience Daily تهوع و استفراغ پس از جراحي (PONV) يكي از علل اصلي كاهش رضايت بيماران از جراحي است. همراه با اين ناراحتي، عوارض جانبي تهوع و استفراغ پس از جراحي مي‌تواند گسترده شود و شامل آسپيراسيون، باز شدن سوچور زخم‌ها، ماندن طولاني مدت در بيمارستان و تاخير در بازگشت بيمار به فعاليت طبيعي و روزمره خود است.

نتايج اين كارآزمايي باليني دو سوكور نشان مي‌دهد تجويز محلول دكستروز (دكستروز 5 درصد در محلول رينگر لاكتات)، به طور معني‌داري علايم تهوع و استفراغ پس از جراحي را 30 دقيقه پس از ورود بيمار به واحد مراقبت‌هاي پس از عمل را كم مي‌كند. هم‌چنين باعث مي‌شود زودتر از اين واحد مرخص شود.

به گفته محققان این روش از سويي نياز به داروهاي ضد تهوع و استفراغ را نيز كاهش مي‌دهد بنابراين بايد اين روش آسان و كم‌خطر در بخش‌هاي جراحي به عنوان يك درمان مؤثر و كارآمد، شناخته شده و مورد استفاده قرار گيرد.
کلمات کلیدی: تهوع
TOP