کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از
قانعی از رفع کمبود داروی اینتراوزیکال ب ث ژ (داروی سرطان مثانه) و تولید داخل این دارو خبر داد. مصطفی قانعی رئیس انستیتو پاستور ایران در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران از رفع کمبود داروی اینتراوزیکال ب ث ژ خبر داد و گفت: این دارو برای درمان سرطان مثانه کاربرد دارد که در این چند دهه مدام با کمبود در کشور مواجه بوده اما در حال حاضر بیش از نیاز کشور این دارو در انبارها موجود است.
وی ادامه داد: این نیاز را با تولید دارو در کشور برطرف کردیم و آمادگی صادرات آن را به کشورهای متقاضی داریم.
قانعی با اشاره به اینکه نمونه وارداتی آن حدود 400 یورو قیمت داشت، عنوان کرد: نمونه تولیدی 800 هزار تومان قیمت دارد و همین قیمت پایین باعث شده که این دارو به خارج از کشور قاچاق شود.
کلمات کلیدی: سرطان
TOP